Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI - HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (86) - Ömer Öngüt
HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (86)
ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI
Dizi Yazı - Ashâb-ı Kiram -r. anhüm-
1 Ocak 2021

 

ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN
HAYATI

"Ashâbım Yıldızlar Gibidir. Hangisine Uyarsanız Hidayeti Bulmuş Olursunuz." (Beyhâkî)

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (86)

 

Rivayet Ettikleri Bir Hadis-i Şerif:

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz, Ebu Bekir -radiyallahu anh- Efendimiz’den rivayetle bir Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyuruyorlar:

“Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi seven ol. Beşincisi olma helâk olursun.” (Taberânî)

 

Amr bin As -radiyallahu anh-e Tavsiye ve Nasihatleri:

Ebu Bekir -radiyallahu anh- Efendimiz, Amr bin As -radiyallahu anh- komutasındaki üç bin kişilik bir orduyu Şam tarafına uğurlarken Amr bin As -radiyallahu anh-e hitaben şöyle buyurdular:

“Ey Amr! Gizli ve aleni her türlü davranışta Allah’tan kork! Çünkü O, seni ve yaptıklarını görür.

Ey Amr! Ben seni, senden daha önce İslâm’a giren, senden daha çok İslâm’a ve müslümanlara faydalı olan bazılarına tercih ettim ve seni ordunun başına getirdim. O halde sen ahiret için çalışanlardan ol!

Yapacaklarını Allah rızâsı için yap! Maiyetinde bulunanlara bir baba gibi şefkat göster, onların gizli hallerini araştırma, zâhirini müşahedelerinle yetin. Kararlarında azimkâr ol. Düşmanla karşılaştığında sebat et, korkma! Hıyanet edenleri hemen cezalandır. Askerlerine öğüt verdiğinde az ve öz konuş.

Kendi nefsini ıslah et ki tebaan da sana hiç itirazsız tâbi olsun.”

 

Mücahidlere Beyanları:

“Gideceğiniz memlekette zinhar zulüm ve teaddi etmeyiniz. Çok yaşlı olanı katletmeyiniz. Hayvanatı da helâk etmeyiniz. Düşman ile ahid ve karar ettiğinizde ahdinizi bozup da anlaşmanızdan dönmeyiniz ve manastırlarda birtakım ruhbanlar vardır ki, onların kavl-i bâtılları iktizası nefislerini hapsetmişlerdir, onları sakın katletmeyiniz. Mabedlerini yıkmayınız ve fevkalâde zaruri olmadıkça hayvanları kesmeyiniz ve ağaçları da kesip yakmayınız.”

“Takvâ, akıllıca yapılan işlerin en güzelidir. Hakk’a âsi olmak, ahmakça yapılan işlerin en çirkinidir. Verilen emâneti yerine getirmek, en üstün doğruluk sayılır. Hıyanet olarak da en önde yalan gelir.”

 

Namazdaki İncelik:

Ümmü Rûmân -radiyallahu anhâ- şöyle buyurmuştur:

“Ebu Bekir -radiyallahu anh- namazda sağa sola yalpaladığımı görünce beni öyle bir azarladı ki neredeyse namazı bırakacaktım.

Daha sonra şöyle buyurdular:

“Ben Resulullah Aleyhisselâm’dan duymuştum. Biriniz namaza durduğunda dış uzuvlarını kıpırdatmasın. Yahudiler gibi sağa sola meyletmesin. Dış uzuvları kıpırdatmamak, oynatmamak da namazı tamamlayan hususlardandır.” (Ebu Nuaym)

 

Bir Duâları:

Hasân-ı Basri -rahmetullahi aleyh- Ebu Bekir -radiyallahu an-ın şöyle duâ ettiğini nakletmişlerdir:

“Allah’ım! Senden işimin neticesinde hayırlı olacak şeyi istiyorum.

Allah’ım! Bana vereceğin hayır; hoşnutluğun ve Naim cennetlerinde yüksek dereceler olsun.” (Ahmed bin Hanbel)


  Önceki Sonraki