Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 318.SAYI - Ömer Öngüt
318.SAYI, Mart 2020
Hakikat 318. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

“Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri’ne; O’nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz’e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram’ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun.”

 

Muhterem Okuyucularımız;

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri Allah dostu büyük bir mutasavvıf idi. Ömrünü Allah yoluna adadı. Bütün ömrü irşadla, nasihatle geçti, eserler neşretti. Allah için, Resulullah için mücadele ve mücahede etti.

Hayat-ı saadetleri; Allah-u Teâlâ’ya ve Resulullah Aleyhisselâm’a; “İlâhi Görüş Birliği”ne dâvetle geçti.

Din-i İslâm’ı aslından çıkarmak isteyenlere ise hiç müsamahası yoktu.

Şöyle buyurmuşlardı:

“Bizim bütün gayemiz iman kurtarmaktır.

Vatanımı, bayrağımı çok ama çok seviyorum. Dinime ve vatanıma düşmanlık edenlerin de karşısındayım. Hem dinimizi, hem de vatanımızı muhafaza ve müdafaa için bu cihadı yapıyoruz.

Devletin ittifaktan, devletsizliğin nifaktan olduğunu belirtiyoruz. Zira devletsiz olunca dinini yaşayamıyorsun.

Dinimizde, devletimizde bir ve beraber olalım. Her tarafımızı düşman kaplamış, ittifaksızlık sebebiyle devleti kaybedersek, küffârın idaresinin altına girersek durum ne olur? Allah’ımız muhafaza buyursun.”

Bu Zât-ı âli özetle; “Din” dedi, “İslâm” dedi, “İman” dedi, “Vatan” dedi. “İmansız vatan, vatansız iman muhafaza edilmez.” dedi.

“Ben size imanı, Allah’a ve Resul’üne bağlılığı, bu güzel vatanımızda da birlik ve beraberliği korumayı tavsiye ediyorum.” buyurmuşlardı.

Ve bugün gerek Türkiye’de gerek İslâm dünyasında yaşananlar, din ve iman için, küffar ordularına karşı koyabilmek için; bir taraftan devletin, bayrağın, Allah ve Resul’ünde birlik ve beraberlik içinde bulunmanın ne kadar önemli olduğunu; diğer taraftan iç düşmanların küffardan daha tehlikeli olduğunu ve küffarın veremediği zararı müslümanlara verdiğini bizlere ayan beyan gösteriyor.

İşte Muhterem Ömer Öngüt’ün bu iç düşmanlarla, bu din ve vatan bölücüleri ile yaptığı mücadele bunun içindir. Müslümanları uyandırmak, küffara karşı dinimizi ve vatanımızı korumak içindir.

Bu mücadele yapılmamış olsaydı, bu bölücülerin hiçbir çekincesi olmayacaktı ve memleketi baştan sona bunlar istila etmiş olacaktı.

Zannedilmesin ki kendilerinin din ve vatan bölücüleri ile yapmış oldukları mücadele; kin ve garaz gibi herhangi bir nefsani hareket ile, yahut kendisini karalamak isteyenlerin iftira attıkları gibi birilerinin adamı olduğu için yapılan bir mücadeledir. Asla.

Hazret-i Allah’ın Zât’ına çektiği, vazifedar kıldığı bir dostu idi. Bu mücadelelerini herhangi bir zanna, tahmine göre değil, Allah-u Teâlâ’nın göstermesi ile, vazifedar kılması ile yapmışlardı.

FETÖ, 2009 yılında kurduğu bir kumpasa bu Zât-ı âli’nin ismini de karıştırmak istemiş ve birilerinin adamı olarak göstermeye çalışmıştı.

Oysa bu Zât-ı âli Allah ve Resul’ünden başka hiç kimseye bağlı değildi.

“Biz hiç kimseye bağlı değiliz, kimseden de bir şey beklemiyoruz. Biz ancak Hazret-i Allah ve Resul’üne -sallallahu aleyhi ve sellem- sığınırız. Onun içindir ki, cesaretle konuşuyoruz. Kimseden de korkumuz yok.”

Yakın zamanda FETÖ’nün bu Zât-ı âli’ye kurduğu kumpasın yeni bir belgesi ortaya çıktı. FETÖ örgütü üyeliğinden tutuklu olarak halen yargılanan ve CIA ajanı olduğu devletin üst kademesi tarafından da dile getirilen Enver Altaylı’nın FETÖ terör örgütü liderine yazdığı bir mektupta Muhterem Ömer Öngüt’ü şikâyet ettiği ortaya çıktı. Böyle bir karakterin mektubunda bu Zât-ı âli’yi şikâyet etmesini Muhterem Ömer Öngüt lehine bir övünç vesilesi olarak kabul etmek gerekir. Bununla beraber bu mektuptaki iki mühim yalan ve yanlış bilgi de dergimizde izah edilmiştir

Hazret-i Allah dinimize ve vatanımıza zarar vermeye çalışan hâinlere fırsat vermesin. Amin.

Bu ay içerisinde idrak edilecek olan “Miraç Kandili”nizi tebrik eder, tüm İslâm âlemi’ne hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ederiz.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Ömer Öngüt Kimdir? - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Ömer Öngüt Kimdir?