Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Duâ (2) - Ömer Öngüt
Duâ (2)
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Ekim 2019

 

İSLÂM İLMİHALİ

Duâ (2)

 

Duâ etmek için şerefli vakitler gözetilmelidir.

Ramazan, Arefe, Bayram, Cuma günlerinde ve hususiyetle seher vakitlerinde huzurla yapılan duâlar çok kıymetlidir. (Eşref saatinin Cuma günü ikindi-akşam arası olması ihtimali vardır.) Ezan ile kâmet arasında, secdede, oruçlu iken, iftar açarken, kalbler rikkate geldiği, tüyler ürperdiği zamanlar, sıkıntılı anlarda, hastalıklı günlerde, Allah korkusu ile gözyaşı dökerken, yağmur yağarken, rüzgâr eserken, düşmanla karşılaşıldığı, harbin kızıştığı, Kâbe-i muazzama'nın görüldüğü, namaza durulacağı zaman, namazların sonunda, evinden ve ailesinden uzakta bulunduğu sırada, Çarşamba günleri öğle ile ikindi arası, Kur'ân-ı kerim hatminden sonra yapılan duâların, misafirin ev sahibine, babanın evlâdına, din kardeşlerinin birbirleri için yaptıkları duâların ve ayrıca gâzilerin, mazlumun, ulemâ ve sulehanın, yetimlerin, hastaların, ana-babalarını râzı eden evlâtların, kocasına itaat eden sâliha hanımların, haccdan yeni dönmüş olanların yaptıkları duâların reddolunmayacağını Cenâb-ı Fahr-i Kâinat -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif'lerinde haber vermektedir.

Hadis-i şerif'lerde şöyle buyuruluyor:

"Duâ ve tazarru zamanında ziyâde ilhâh ve ısrâr edenleri Cenâb-ı Hakk sever." (Camiû's-sağir)

"Eğer bir kul Cenâb-ı Hakk'tan bir şey istirhâm eyler de arzusuna nâil olmazsa Cenâb-ı Allah onun için bir sevâb yazar." (Camiu's-sağir)

"Bir babanın oğlu için duâsı, bir peygamberin ümmeti hakkındaki duâsı gibi makbuldür." (İbn-i Mâce)

"Din kardeşi hakkında gıyâbî olarak yapılan duâ dergâh-ı icâbetten geri çevrilmez." (Ebû Dâvud)

"Nimete ermişlerin nimeti verenler hakkındaki hayır duâsı reddolunmaz." (Camiu's-sağir)

"Ezân ile ikâmet arasında okunan duâ kabûl edilir, o esnâda duâ ediniz." (Tirmizî)

"Aleyhissalâtü vesselâm Efendimiz'le ehl-i beyt'ine salât-ü selâm okunmadıkça okunan duâ kabul makamına vâsıl olamaz." (Camiu's-sağir)

"Cenâb-ı Allah buyurur ki: Bir kul, ellerini kaldırıp benden taleb etmezse ona gadab ederim. (Zîra bu hâl ya gafletinden veyahut kibrinden ileri gelir.)" (Münâvî)

"Kaçınmak, kaderi def edemez. Lâkin sâlih kulların duâsı inmiş ve inecek olan belâ ve musîbeti ortadan kaldırmaya vesîle olur. Öyle olunca, ey Allah'ın kulları duâ ediniz." (Ahmed bin Hanbel)

"Kur'an-ı Azîmüşşân her ne vakit hatmolunursa akabinde okunan bir duâ kabûle lâyık olur." (Camiu's-sağir)

"Bir kimsenin sevgilisi aleyhinde olan duâsının kabul buyurulmamasını Cenâb-ı Hakk'tan istirhâm eyledim." (Münâvî)

"Bir farz namazını huşû ile edâ eden kimsenin o namazın akabinde vâki olacak duâsı kabûl olunur." (Münâvî)

"Mazlumun duâsından sakınınız. Zîrâ hızlılıkta şimşek gibi kabul olunma makamına yükselir." (Camiu's-sağir)

"Mazlumun duâsı makbûldür, velev günâhkâr olsun." (Buhârî)


  Önceki Sonraki