Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 307.SAYI - Ömer Öngüt
307.SAYI, Nisan 2019
Hakikat 307. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

15 Mart'ta Yeni Zelanda'da Cuma namazı için camiye gelen elli masum müslüman kiralık bir katil tarafından haçlı zihniyeti ile, dünyanın gözü önünde şehit edildi, hunharca katledildi. Kâfir küfrünü, hasım düşmanlığını sergiledi.

"Şüphesiz ki kâfirler sizin apaçık bir düşmanınızdır." (Nisâ: 101)

Hak-bâtıl, tevhid-şirk, iman-küfür mücadelesi dünya kurulduğundan beri devam ediyor.

Masumları katletmek, ibadethanelerin harimine kastetmek bunların tıynetinde vardır. Asırlarca müslümanlara bunu yapmışlar, camilerimizdeki masum insanları katletmişler, kadın ve çocuklarımızı nâhak yere öldürmüşlerdir.

Haçlıların Kudüs'e girdikleri zaman yaptıkları soykırım hâlâ belleklerdedir. Bırakın tarihteki olayları daha yakın zamanda Bosna'da, Filistin'de, Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da, Yemen'de, Suriye'de, Myanmar-Arakan'da müslümanları kadın-çocuk ayırmadan katletmediler mi? Milyonlarca müslümanı yerinden yurdundan sürmediler mi? Ve hâlen bu katliamlar devam etmiyor mu? Irak'a giren Amerikan askerlerinin camilerin içinde postallarıyla çekilen resimlerini unuttuk mu?

Bu olay küffarın, siyonist-haçlı ittifakının islâm'ı ve müslümanları yok etmek, ortadan kaldırmak için yirmi yıl önce karar verip uygulamaya başlatmış oldukları terör, vahşet, savaş, katliam kampanyasının bir parçasıdır. Önemli dönüm noktalarından birisidir.

Arkasında büyük bir istihbarat ve planlama çalışması olduğu aşikârdır.

Dikkat ederseniz bu Haçlı-faşist zihniyet Amerika'da iktidardadır. Avrupa'da hızla iktidarları ele geçirmektedir.

Küffar burada sadece müslüman katletme iştahını, vahşet arzusunu tatmin etmeye çalışmıyor, aynı zamanda hem hıristiyanlara hem de müslümanlara mesaj vermeye çalışıyor. Esas mesajı da Türkiye'ye veriyor.

Hıristiyan Haçlılara "Hazır olun, haçlı-hilal savaşı başlamıştır," mesajı verirken aynı zamanda kendileri gibi düşünmeyen hıristiyanlara da gözdağı veriyor.

Müslümanlara ve Türklere de "Savaş başladı" mesajı veriyor ve korkutup sindirmeye çalışıyor.

Yeni Zelanda'da Cuma namazı kılan 50 müslümanın katledildiği saldırının arka planında küffarın bu düşmanlığı yatıyor.

Bu münferit bir terör eylemi değildir. Ya da Batı'nın içinden çıkmış bir terör yapılanmasının eylemi de değildir.

Terör örgütlerini taşeron olarak kullanan siyonist-haçlı ittifakı bu dinci-faşist teröristleri kiralık katil olarak kullanmaktadır.

Saldırının Çanakkale Zaferi'nin tarihi olan 18 Mart'a en yakın Cuma günü olan 15 Mart'ta yapılması, saldırı için seçilen ülkenin Yeni Zelanda olması asla tesadüf değil, bilakis bir mesajdır.

Küffar Çanakkale Savaşı üzerinden hususiyetle Türkiye'yi ve Türkiye'nin şahsında bütün İslâm dünyasını tehdit etmektedir.

Kâfir müslümanları hedefe koymak için ince ince, adım adım tuzak kuruyor. Kendi halkına mütemadiyen kin ve düşmanlık pompalıyor. Ki büyük savaşlar çıkartabilsin.

Son yıllarda İslâm'a ve müslümanlara olan düşmanlıklarının iyice ayyuka çıkmasının sebebi budur. Küfür mahfillerinde İslâm'a ve müslümanlara karşı kararlar alınmıştır.

İşte küffar bu düşmanlığını alçakça yürütmeye çalışıyor. İslâm'ı kaldırmak, İslâm ülkelerini ve hususiyetle Türkiye'yi yıkmak, toptan İslâm'ı, müslümanları kuşatmak istiyor.

"Sen onların dinine uymadıkça ne yahudiler ne de hıristiyanlar aslâ senden hoşnut olmazlar." (Bakara: 120)

Bu ay'ın içinde idrak edilecek olan "Miraç Kandili'nizi ve "Berat Kandili"nizi tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Allah'tan niyaz ederiz.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Haçlı Seferleri Büyük Bir Kin Ve Vahşetle Devam Etmektedir - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Haçlı Seferleri Büyük Bir Kin Ve Vahşetle Devam Etmektedir