Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 306.SAYI - Ömer Öngüt
306.SAYI, Mart 2019
Hakikat 306. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri hicrî 16 Recep 1431, miladi 28 Haziran 2010 tarihinde ahirete irtihal ettiler. O günden bu tarafa her geçen gün bir öncekini aratıyor.

Bu Zât-ı âli'nin ahirete irtihallerinin dokuzuncu sene-i devriyesi vesilesiyle hazırlamış olduğumuz bu dergimizde kendilerinin haber verdiği hadisatın günagün nasıl vuku bulduğunu dikkat nazırlarınıza arzediyoruz.

Hatem-i nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-in gönderilmesi kıyametin yaklaştığının en büyük delilidir.

Hatem-i velî -kuddise sırruh- Hazretleri'nin zuhuru ise artık kıyametin iyice yaklaştığının bir delilidir.

Küresel adaletsizlik, ihtiras ve fitneler ayyuka çıkmış durumda. Dünya kaynadıkça kaynıyor. Devletler arası anlaşmazlıklar, askerî restleşmeler ve çatışmalar gittikçe artıyor. Ülkeler karışıyor.

Gizliden gizliye yapılan nüfuz savaşlarının yerini silahlı savaşlar almaya başladı.

Etrafımızı ve dünyayı saran ateş her geçen gün daha da büyüyor. Büyük savaşların çıkmasından, bugüne kadar hazırlanan büyük bombaların patlamasından korkulur.

Harpler, iç karışıklıklar, terör, insan öldürmeler, fitneler doğal afetlerden daha çok cana mal oluyor.

Depremler, tsunamiler, yanardağlar, kuraklık, susuzluk, açlık, kıtlık, seller, fırtınalar, hortumlar, dolular, yangınlar, yıkımlar, patlamalar hiç olmadığı kadar çok yaşanıyor.

Gün bugündür, yarın bu silâhlar patladığı zaman dünya alt üst olup bitecek. Fakat hiç kimse bunu görmüyor, böyle gelmiş böyle gidecek zannediyor. Nereye gidecek? "Hatem" dendi, "Sondur" dendi, "Onunla bitiyor" dendi. Ondan sonra Hazret-i Mehdi ve Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın devri başlayacak. Bu merdivenden sonra iş bitti artık, zaten insan kalmayacak. "Hatem" dendi, bitti artık. Amma kimse bunun farkında değil.

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri; dünyanın içten içe kaynadığını, taştığı zaman dünyayı ateş alacağını; dünyanın Üçüncü Cihan Harbi'ne doğru gittiğini, korkunç harplerin olacağını, bütün silahların patlayacağını, açlık, kuraklık çekileceğini, dünyanın tekrar bidayete döneceğini haber verirlerdi. Hususiyetle kendilerinden sonra her türlü hadisata hazırlıklı olmamızı nasihat ederlerdi.

"Allah'u-âlem öyle hadiseler olacak ki; öyle şiddetli, öyle büyük harpler, öyle felâketler, öyle zelzeleler olacak ki tasavvurun haricinde olacak!

Bunun özünü İsrâ sûre-i şerif'inin 58. Âyet-i kerime'sinde görürsünüz. Allah-u Teâlâ kıyametten önce dünyayı yıkacağını beyan buyuruyor.

Dünya milletleri harbe hazır durumda. Ha patladı ha patlayacak, ha patladı ha patlayacak! Emr-i ilâhîyi bekliyor.

Savaşların çıkması ilâhî hükme bakar. Cenâb-ı Hakk'ın izni olmadıkça bir yaprak dahi düşmez. Hep O'nun takdiri ile oluyor. Amma Allah'u-âlem bu otuz sene içinde çok mühim şeyler olacak. Dünya düzelecek, dümdüz olacak.

Kişi istese de istemese de mukadderat ne ise o olacak."

Bu Zât-ı muhterem bu olacakları Hazret-i Allah'ın bildirmesi ve duyurması ile bildi ve bizlere de duyurmaya çalıştı. Ümmet-i Muhammed'in selâmeti, vatanın muhafazası için mücahede ve mücadele etti. FETÖ'yü din ve vatan bölücülerini ifşa etti, onlarla mücadele etti, eserler neşretti. Dedikleri bir bir çıkıyor. Kendisinden sonra olacakları da haber verdiler.

Bunları hatırlatıyoruz. Artık dünyaya bağlanacak vakit değil. Ahirete yönelmemiz, tedbir almamız, din ve vatan bölücüleri ile küffar ile yılmadan cihad etmemiz lâzım.

Bu ay'ın içinde başlayacak olan "Üç Aylar"ınızı ve idrak edilecek olan "Regaip Kandili"nizi tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Allah'tan niyaz ederiz.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Hatem-i Veli'den Sonra Afatların, Harplerin, Geçim Sıkıntılarının Arttığı Bir Devirdeyiz - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Hatem-i Veli'den Sonra Afatların, Harplerin, Geçim Sıkıntılarının Arttığı Bir Devirdeyiz