Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Medine-i Münevvere'yi Ziyaret (3) - Ömer Öngüt
Medine-i Münevvere'yi Ziyaret (3)
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Ocak 2019

 

İSLÂM İLMİHALİ

HACC (47)

 

Medine-i Münevvere'yi Ziyaret (3)

• Yalnız o nur beldesinde bulunmanın bir de tehlikesi var. Orada işlenecek küçük bir hata çok büyüktür. En büyük zarar da lâubalîlikten ileri gelir. Lâubalî olup sünepeleşmektense uzak durup o aşk halini gönülde tutmak daha hayırlıdır.

Bir zât, Medine-i münevvere'ye yerleşmek isteyen ihvanına:

"Oğlum cisminin orada kalbinin burada olmasından, kalbinin orada cisminin burada olması daha hayırlıdır." buyuruyor.

Bu hususu çok kestirmeden anlatmak için şöyle deriz:

"Hazret-i Allah'a karşı bir kusur işlersem, dilerse affeder diye ümidim vardır. Habib-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-ine karşı işlersem affetmez diye kanaatım hasıl olmuştur"

Çünkü onu çok seviyor.

• Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif'lerinde Medine-i Münevvere'nin geleceğinden şöyle haber vermiştir:

"(Bir zaman) Medine, hayrı ve güzelliği ile boş kalacak, kurtlar ve kuşlar işgal edecek. İnsanoğlundan en son ölecek olan Müzeyne kabilesinden iki çobandır. Bunlar Medine'ye doğru koyunlarını sürüp gelirlerken onun perişanlığını görererek korkup, yüzüstü düşerek öleceklerdir." (Buhârî)

"Medine'ye Deccal'in korkusu girmeyecektir. O gün onun yedi kapısında ikişer melek bekçilik edecektir." (Buhârî)

"Medine'nin girecek yerlerinde melekler beklediğinden oraya tâun ve Deccal girmeyecektir." (Buhârî)

"Muhakkak iman, yılanın deliğine toplandığı gibi Medine'ye akıp toplanacaktır." (Buhârî. Tecrid-i sarîh: 887)

"Mekke ve Medine'den başka, Deccal'in ayak basmayacağı yer kalmayacaktır. Bunların giriş yerlerinde saf saf melekler bekleyecek; sonra Medine üç defa zelzele ile çalkalanacak ve ne kadar münafık ve kâfir varsa Medine'den çıkacaktır. (Deccal'in yanına gideceklerdir.)" (Buhârî)

"Deccal çıkacak; Medine'ye giremeyip bazı kumluğuna inecek, Medine'den insanların hayırlısı olan bir kahraman çıkarak Deccal'e:

– 'Ben şâhitlik ederim ki, Allah'ın elçisi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-in haber verdiği Deccal sensin.' diyecek.

Deccal halka:

– 'Ben bunu öldürüp diriltirsem, benim Tanrı olduğumdan şüphe eder misiniz?' diyecek.

Halk:

– 'Şüphe etmeyiz.' diyecekler.

Deccal, o kahraman insanı öldürüp diriltecek.

O kimse:

– 'Bugün daha iyi anladım. (Sen yalancısın, Deccal'sin.)' diyecek.

Deccal:

– 'Onu yine öldürürüm' diyecek fakat öldüremeyecek." (Buhârî)

• Medine-i münevvere'den ayrılırken Resulullah Aleyhisselâm ziyaret edilir, iki rekât namaz kılınarak vedâ edilir ve namazdan sonra şu duâ okunur:

"Allâhümme lâ tec'al hâzâ âhiral-ahdi bi harami resûlik, ve yessiril-avde ilel-harameyni sebîlen sehleten bi mennike ve fadlik, verzuknel-afve vel-âfiyete fid-dîni ved-dünyâ vel-âhirah, ve ruddenâ sâlimîn, ilâ evtâninâ âminîn.

Allâhümme innâ nes'elüke fî seferinâ hâzel-birra vet-takvâ, ve minel-ameli mâ tühıbbu ve tardâ, vec'alnâ meallezîne en'amellâhü aleyhim minen-nebiyyîne ves-sıddîkîne veş-şühedâi ves-sâlihîn, bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn ve selâmün alel-murselîn vel-hamdü lillâhi rabbil-âlemîn."

"Allah'ım! Bu ziyâretimi son ziyâret, bu duâ ve niyâzlarımı, Rasul'ünün Hareminde yaptığım duâ ve niyâzların sonuncusu eyleme. Lutf-u kereminle 'Haremeyni'ş-şerifeyn'i tekrar tekrar ziyâret için kolaylıklar ihsân eyle. Günahlarımızı affedip din, dünya ve âhiretle ilgili işlerimizde âfiyetler ikrâm eyle. Yurdumuza, sâlimen, güvenlik içinde dönmeyi nasip eyle.

Allah'ım! Bu yolculuğumuzda senden iyilik, takvâ ve senin sevip hoşnut olacağın şeyleri nasip etmeni istiyoruz, onları bize ihsân eyle. Ey keremi sonsuz Rabb'imiz, lütf-u ihsânınla bizi kıyâmette, kendilerine nimet verdiğin peygamberler, sıddîklar, şehidler ve sâlih kişilerle birlikte haşr-u cem' eyle. Bütün peygamberlere selâm olsun. Âlemlerin Rabbi Allah'a da hamd olsun."


  Önceki Sonraki