Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Umre - Ömer Öngüt
Umre
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Eylül 2018

 

İSLÂM İLMİHALİ

HACC (43)

UMRE

 

• Umre; belirli bir zamana bağlı olmaksızın, usulüne göre ihrama girdikten sonra tavaf ve sa'y yapıp, tıraş olmaktan ibarettir.

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif'lerinde:

"Umre Hacc-ı asgar (küçük hacc) demektir." buyuruyorlar.

Bu bakımdan bir müslümanın Umre yaparken, onu bir küçük Hacc bilerek, ona göre yapması, Hacc'da uyulması gereken bütün edeplere umrede de uyması gerekir.

Bir Hadis-i şerif'te şöyle buyurulmaktadır:

"Umre, iki umre arasında geçen vakitteki günahlar için kefarettir. Gösterişsiz ve günahsız yapılan Hacc'ın mükâfatı da cennettir." (Buhârî. Tecrid-i sarîh: 844)

• Ömürde bir defa yapılması Sünnet-i müekkede'dir. İhram, tavaf, sa'y ile meydana gelir, tıraş olmak veya saç kırptırmakla sona erer. İhram şarttır. Hacc'da olduğu gibi Arafat ve Müzdelife vakfeleri, Mina'da cemre ve kurban yoktur. Fakat vacip terk edilecek olursa kurban kesilmesi gerekir.

• Kokular sürünerek ihram giyenin durumunu soran bir zâta Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurdular:

"Üstündeki kokuyu üç kere yıka, üzerindeki cübbeyi çıkar, ihramı giy, Hacc'da yaptıklarını Umre'de de yap." (Buhârî. Tecrid-i sarîh: 762)

• Hacc'ın sünnetleri ve edepleri umrenin de sünnet ve edepleridir. Bunları terk etmek tenzihen mekruhtur.

Umre için muayyen aylar yoktur. Arefe günü ile Kurban bayramı günü ve teşrik günleri dışında senenin her mevsiminde yapılabilir.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz dört defa Umre yapmıştır. Bunların hepsi de Hacc ile beraber yaptığı dışında Zilkade ayındadır. (Müslim)

Hazret-i Ömer -radiyallahu anh- bir defasında Umre'ye gitmek için izin istemiş, Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz de kendisine izin vermiş ve şöyle buyurmuştur:

"Ey kardeşciğim! Sen duânın bir parçasına bizi de ortak et ve bizi unutma!" (İbn-i Mâce: 2894)

• Umreyi Ramazan-ı şerif'te yapmak daha faziletlidir.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Vedâ hacc'ından Medine-i münevvere'ye dönerken Ümmü Sinan -radiyallahu anhâ-ya:

"Bizimle Hacc'a niye gelmedin?" buyurdu.

Ümmü Sinan -radiyallahu anhâ-:

"Devemizin birine kocam binip sizinle Hacc etti, biri de dolap çeviriyordu da ondan." deyince Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurdular:

"Ramazanda benimle Umre yapmak Hacc gibi olur." (Buhârî. Tecrid-i sarîh: 876)

Hacc için ihrama girecek kimsenin yapacağı her şey, Umre için ihrama girmiş olan kimse tarafından da yapılır. Hacc için ihrama giren kimsenin sakınacağı şeylerden, Umre için ihrama girmiş olan da sakınmalıdır...


  Önceki Sonraki