Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Hacc Hakkında Bir Tatbikat (20) - Ömer Öngüt
Hacc Hakkında Bir Tatbikat (20)
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Ocak 2018

 

İSLÂM İLMİHALİ

HACC (36)

HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (20)

 

14. Bayramın Birinci Günü (10. Zilhicce):

• Vakti girince sabah namazı erkence kılınır, daha sonra Müzdelife vakfesi yapılır.

Bu vakfenin vakti, tan yeri ağırmaya başlamasından, güneşin doğmasına kadar olan müddettir.

• Daha sonra Meş'ar-i haram'a gidilir, kıbleye karşı durup duâ edilir:

"Allahümme bihakkıl-meş'aril-harâmi vel-beytil-harâmi ver-rükni vel-mekâmi, ebliğ rûha Muhammedin minnat-tahiyyete ves-selâme ve edhılnâ dâres-selâmi, yâ zel-celâli vel-ikram."

"Allah'ım! Meş'ar-i haram hürmetine, haram evin hürmetine, rükün ve makam hürmetine, Muhammed'in ruhuna bizden tahiyyeler ilet, bizi esenlik evine koy! Ey celâl ve ikram sahibi!"

• Ortalık iyice aydınlanınca Mina'ya hareket edilir. Yol boyunca "Telbiye", "Tekbir", "Tehlil", "Zikir" ve "Tesbih" ile meşgul olunur.

• Mina'da ilk yapılacak şey, "Akabe Cemresi" ne yani büyük şeytana taş atmaktır. Bu taşları atmanın vakti bir tam gündür. Orta ve küçük cemrelere birinci gün taş atılmaz.

Sağ elin baş ve şehadet parmağı ucuyla yedi taş arka arkaya ve birer birer atılır. Taşların hedefine isabet etmesi şarttır. Her taş atılırken "Allah-u Ekber" denir ve ilk taşın atılmasıyla artık telbiyeye son verilir.

Bu taşlama, insanları günahlara düşürmeye çalışan şeytana karşı bir tür tepkinin, ona karşı direnmenin sembolik bir ifadesidir.

 

• Taşlamanın Sıhhatinin Şartları:

Taşları kümelere fırlatarak atmak.

Atılan şeylerin taş, kurumuş çamur gibi üzerinde teyemmüm câiz olacak şey cinsinden olması.

Taşları ayrı ayrı atmak.

Taşları kümelerin üzerine veya yakınına düşürmek. (Birbuçuk metre uzağına düşerse sahih olmaz.)

Taşların kümelerin üzerine, atanın fiili sonucu ulaşması. (Atılan taş bir yere düştükten veya çarptıktan sonra, kendiliğinden atılan yere ulaşırsa, sahih olur.)

Gücü yetenin taşları bizzat kendisi atması. (Ayakta namaz kılamayacak derecede hasta veya güçsüz olanlar, başkasını vekil ederek taşlarını attırırlar.)

Taşları Remy-i cimâr için belirlenen vakit içinde atmak.

• Şeytan taşlamada çok esrarlar vardır. Cemrelere taş atılırken niyet şöyle olacak:

"Allah'ım! Ben bu taşı şeytana atıyorum. İçimdeki hırs, hased, kin, kibir, ucb, riyâ, şehvet, yalancılık... gibi kötü huylarımı atıver."

Her bir taş atılırken bir ahlâk-ı zemime kalbten geçirilecek.

• Şeytan Taşlarken Okunacak Duâ:

"Bismillâh, Allâhü Ekber, rağmen liş-şeytâni ve hizbih. Allâhümme'calhü haccen mebrûra, ve zenben mağfûrâ, ve sa'yen meşkûra, ve amelen sâlihan makbûlâ, ve ticâraten len tebûr. Bi keramike yâ ekramel-ekremîn, ve bi rahmetike yâ erhamer-râhimîn."

"Allah'ın adıyla, Allah en büyüktür. Şeytanın ve taraftarlarının burnunun yere sürtülmesi (zelîl ve hakir olması) için atıyorum.

Allah'ım! Haccımı makbûl eyle, günahlarımı bağışla, sa'y-u gayretimi şükre değer kıl, işlerimi sâlih ve makbûl, ticaretimi daima kazançlı eyle. Merhametlilerin en merhametlisi, kerem sahiplerinin en kerîmi olan Rabb'im, lutf-u kereminle ve merhametinle muamele eyle."

• Üç cemreye de ayrı ayrı taş atmakla; tardedilen şeytanın hayat boyunca öne süreceği hilelerini ve müdahalelerini kırmak, her çıkışında onunla mücadele etmek gerektiği işaret edilmiş oluyor.

 

• Remy-i Cimâr'ın Mekruhları:

Bir taşı kırıp, birkaç taş yaparak atmak.

Atarken yerine ulaşmayan taşı alıp yeniden atmak.

Cemre mahallinden, başkalarının attıkları taşları alıp atmak.

Temiz olmayan taşları atmak.

Bir cemreye aynı gün yediden fazla taş atmak.


  Önceki Sonraki