Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Hacc Hakkında Bir Tatbikat (13) - Ömer Öngüt
Hacc Hakkında Bir Tatbikat (13)
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Haziran 2017

 

İSLÂM İLMİHALİ

HACC (29)

HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (13)

 

• Sa'y tamamlandıktan sonra Merve'de şu duâ okunur:

"Rabbenâ tekabbel minnâ, ve âfinâ va'fü annâ. Alâ tâatike ve şükrike eınnâ, ve alâ ğayrike lâ tekilnâ, ve alel-imâni vel-İslâmil-kâmili cemîan teveffenâ ve ente râdın annâ.

Allâhümmerhamnî bi terkil-meâsî ebeden mâ ebkaytenî verhamnî en etekellefe mâ lâ ya'nînî, verzuknî husnen-nazari fî mâ yurdîke annî. Yâ erhamer-râhimîn."

"Ey Rabb'imiz! İbadet ve taatlarımızı kabul buyur. Bize âfiyet ver ve bizi bağışla! Sana ibadet, taat ve şükürde bulunmamız için bize yardım et. Kendinden başkasına bizi terketme! Bizden hoşnud olarak İman ve İslâm üzerine dünya hayatını tamamlamayı hepimize nâsip eyle!

Allah'ım! Yaşattığın müddetçe günahlardan uzaklaştırmak suretiyle bana merhamet eyle! Dünya ve âhirette bir fayda sağlamayan boş işleri zor göstererek bana merhamet eyle! Yaptığımda hoşnud olacağın şeyleri ise bana güzel göster, ey merhametlilerin en merhametlisi!"

• Sa'yin yedinci şavtı bitip Merve'ye gelindiğinde "Temettu" haccına niyet edenler tıraş olurlar veya saçlarını kısaltarak ihramdan çıkarlar, normal elbiselerini giyerler. Hacc için tekrar ihrama girinceye kadar bütün ihram yasakları üzerlerinden kalkar.

Kadınların ihramdan çıkmaları için saçlarının uçlarından bir miktar kesmeleri yeterlidir.

 •

• Tıraş olurken de, Hakk'tan gayrısını kalpten kazımaya azmedilecek.

• "İfrad" haccı yapanlar, doğrudan doğruya hacca niyet ettikleri için ihramdan çıkmazlar. "Terviye" gününe kadar beklerler.

"Kıran" haccı yapanların ise bu sa'ydan sonra umreleri tamamlanmış olur. Sadece umreye değil de, hacca da niyet ettikleri için sa'ydan sonra onlar da ihramdan çıkmazlar. Arzu ederlerse biraz dinlendikten sonra "Kudüm" tavafına niyet ederek kudüm tavafı yaparlar ve iki rekât tavaf namazı kılarlar. Daha sonra da "Hacc sa'yi" ne niyet ederek "Umre sa'yi" yaptıkları gibi "Hacc sa'yi" yaparlar. Yine ihramdan çıkmazlar. "İfrad" haccı yapanlar gibi onlar da ihramdan çıkmazlar, "Terviye" gününe kadar beklerler.


  Önceki Sonraki