Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN  HAYATI - HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radi-yallahu Anh- (44) - Ömer Öngüt
HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radi-yallahu Anh- (44)
ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN  HAYATI
Dizi Yazı - Ashâb-ı Kiram -r. anhüm-
1 Mayıs 2017

 

ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radi-yallahu Anh- (44)

 

İslâm Kardeşliği (2)

Muhâcirler’in her biri kendilerine göre birer iş bulmuşlardı. Ebu Bekir -radiyallahu anh- elbise dükkânı açmıştı. Ömer -radiyallahu anh- de ticaretle meşguldü, ticareti İran’a kadar uzanmıştı. Osman -radiyallahu anh- ise Kaynuka çarşısında hurma ticaretine başlamıştı. Bahçe satın alıp yetiştirdiği ürünleri satıyordu. Onun da ticari faaliyetleri Şam’a kadar uzadı. Zübeyr bin Avvam -radiyallahu anh- Baki çarşısında kasaplık ya-pardı.

Resulullah Aleyhisselâm ise müslümanları ticaretle uğraşmaya teşvik ediyordu. Onlar da Resulullah Aleyhisselâm’ın buyrukları doğrultusunda helâlinden kazanmaya gayret ediyorlar, ölçü ve tartıda kimseyi aldatmıyorlar, alış-verişlerinde hile yapmıyorlardı. Bu sebeple halk çoğunlukla müslümanlara yöneldi, yahudilere ise itibar azaldı. Bu durum yahudilerin müslümanlığa ve müslümanlara karşı kinini körüklemiş, her fırsatta müslü-manlara tuzak kurmaya sevketmiştir.

Muhâcirler, Ensâr kardeşlerine minnettar kalmışlar, bu iyiliklerini bir şeref borcu olarak telâkki etmişlerdi. Kardeşlik yolu ile elde ettikleri malları, imkânları nispetinde kardeşle-rine iâde etmeye çalıştılar.

Bu kardeşliğin hiç şüphesiz ki çok büyük maddi-mânevi faydaları yanında en önemlisi, Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bu kardeşliği tesis etmekle, İslâm di-ninin kardeşlik dini olduğunu, kıyamete kadar gelecek insanlık âlemine ilân etmiş oldu.

Nitekim bu kardeşlik daha sonra:

“Müminler kardeştirler.” (Hucûrât: 10)

Âyet-i kerime’si ile cihanşümul bir hale dönüştürüldü.

Resulullah Aleyhisselâm Muhâcir müslümanlar arasında da ayrıca kardeşlik kurmuştur. Şöyle ki, bir gün Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh- ile Hazret-i Ömer -radiyallahu anh-i el ele tutuşmuş gelirken görünce:

“Nebilerden ve resullerden başka, bütün önceki ve sonrakilerden cennetlik olanların kemâl çağına erenlerinden iki büyüğünü görmek isteyenler şu gelen-lere baksın!” buyurmuş, sonra da onları kardeş yapmıştır. (Tirmizî)

Bu şekilde Muhâcirler’i birbiri ile kardeş yaparken elini Hazret-i Ali -radiyallahu anh-in omuzuna koymuş ve:

“Yâ Ali! Sen benim dünyada da ahirette de kardeşimsin.” buyurmuştur. (Tirmizî)

 

Nurlu ve Hikmetli Sözlerinden Bazıları:

“Kendisini insanların en akıllısı zanneden kişi insanların en ahmağıdır.”

“Ahmak kişi kendini iki şekilde belli eder:

Manasız, anlamsız konuşmakla ve kendisine sorulmadan cevap vermekle.”

“Çok söz konuşmak insanı unutkan yapar.”

“Şöhretten kaç ki şeref seni takip etsin. Ölüme karşı hazırlıklı ol ki sana hayat verilsin.”

“Sabırda zarar, hüzün ve telâşta fayda yoktur.”

“Bir toplum, Allah yolunda cihadı bırakırsa, Allah o toplumu zillete düşürür.”

“Kişinin kelâmı; aklının beyanı, faziletinin tercümanıdır.”

“Zulüm, sözünde durmamak ve hile denilen üç huy kimde varsa, zararları yine kendine dokunur.”

“Dört şeyi dört yere bırakın:

Uyumayı kabre. Rahatı sırat köprüsüne. Övünmeyi mizana. Arzu ve istekleri cennete.”

“Şikâyet, zayıfların silâhıdır!..”

“Dünyayı boşamak, cennetin mehridir.”


  Önceki Sonraki