Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Hacc Hakkında Bir Tatbikat (12) - Ömer Öngüt
Hacc Hakkında Bir Tatbikat (12)
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Mayıs 2017

 

İSLÂM İLMİHALİ

HACC (28)

HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (12)

 

• İfrad Haccı Yapanların Niyeti:

“Allahümme innî ürîdü en es’â mâ beynes-safâ vel-mervete seb’ate eşvâtin sa’yel-hacci Lillâhi Teâlâ azze ve celle.”

“Allah’ım! Senin rızânı kazanmak için Safâ ile Merve arasında Hacc sa’yini yapmak istiyorum. Bunun edâsını bana kolaylaştır ve benden kabul buyur.”

 

• Temettu ve Kıran Hacc’ını Yapanların Niyeti:

“Allahümme innî ürîdü en es’â mâ beynes-safâ vel-merveti seb’ate eşvâtin sa’yel-umreti Lillâhi Teâlâ azze ve celle.”

“Allah’ım! Senin rızanı kazanmak için Safâ ile Merve arasında umre sa’yini yap-mak istiyorum. Bunun edasını bana kolaylaştır ve benden kabul buyur.”

Kâbe-i muazzama’ya dönülerek “Tekbir”, “Tehlil” ve “Salâvât” getirilir. Eller kaldırılarak duâlar yapılır ve sa’ye başlanır.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyurmuş-lardır:

“Beytullah’ı tavaf etmek, Safâ ve Merve arasında Sa’y etmek ve şeytan taşla-mak Allah-u Teâlâ’yı zikretmek için emredilmiştir.” (Ebu Dâvud: 1888)

• Tavaf’tan sonra Safâ Merve arasında sa’y yapılır. Çok ulvî makamlardır.

Hazret-i Hâcer vâlidemizin Allah-u Teâlâ’nın emrine boyun eğerek çölün ortasında, ço-cuğu İsmâil Aleyhisselâm ile tek başlarına kalmaları ve tepeden tepeye koşarak su aramasını temsil eden Sa’y ibadeti, kulun yalnız Allah-u Teâlâ’ya güvenmesini ve O’ndan isteyenin eli boş dönmeyeceğini ifade etmektedir.

Sa’y yapılırken mizanda amellerin tartıldığı zamanı tefekkür ederek; Safâ’yı iyilikleri tartan kefeye, Merve’yi kötülükleri tartan kefeye benzetmelidir. Böylece iki kefe ara-sında gidip gelirken hangi tarafın ağır, hangi tarafın hafif olduğunu görür gibi; azap ile mağfiret arasında gidip geldiğini hatırlamalıdır.

Safâ tepeciğinden Merve tepeciğine doğru yavaş yavaş yürünür. Safâ’dan Merve’ye dört gidiş, Merve’den Safâ’ya üç dönüş yapılır. Toplamı yedi şavt olmuş olur. Yedi şavt ise bir sa’y eder. Her şavtın duâsı vardır…

• Safâ ile Merve arasındaki her iki yolda da birer yeşil direk vardır. Karşılıklı dikilen bu direkler arasından geçerken erkekler hızlı, çalımlı ve canlı yürürler. Buna “Hervele” denir. Kadınlar normal şekilde yürürler.

Burada şöyle duâ edilir:

“Allahümmağfir verham ve tecâvez ammâ ta’lem feinneke entel-aliyyül-a’zam”

“Allah’ım! Bizi bağışla, bize merhamet et. Mâlumun bulunan günahlarımızdan geçiver. Hiç şüphesiz ki sen en yücesin, en büyüksün.”

Hervele adı verilen bu çalımlı ve hızlı yürüyüş, niyet ve duygu bütünlüğü ile kaynaşmış ümmet ruhunun azametini aksettirir.

Merve’ye varıldığı zaman, orada da Kâbe-i muazzama’ya doğru yönelip “Tekbir”, “Teh-lil” ve “Salâvât” getirilir. Eller kaldırılarak, içten geldiği gibi duâ yapılır.


  Önceki Sonraki