Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 284.SAYI - Ömer Öngüt
284.SAYI, Mayıs 2017
Hakikat 284. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim.

“Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri’ne; O’nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz’e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram’ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun.”

 

Muhterem Okuyucularımız;

Fetö memleketi ele geçiremedi, ancak gerek içeride, gerek dışarıda hâinliklerine devam ediyorlar!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün her ne kadar büyük kısmı temizlenmiş olsa da kalanları en iyi bildikleri işi yapmaya devam ediyorlar. Hem kurumlara hem de müslümanlar arasına sızıp, ortalığı ifsad etmeye, zihinlerde kararsızlık oluşturmaya, devleti, milleti birbirine düşlürmeye, ortamı, halkı provoke etmeye çalışıyorlar. Yani en büyük hâinliklerine, küffarın yapamadığını yapmaya devam ediyorlar. Çok uyanık ve tedbirli olmamız, işi sıkı tutmamız lâzım.

Bu hâinler gizlenmek, kamufle olmak, “Biz hâin değiliz.” diyebilmek için Hakikat Dergimizi, yayınladığımız kitaplarımızı bulunduruyorlarmış. Hayır! Bunların bizimle ve yolumuzla hiçbir ilgileri olamaz.

Bunlar hâinliği, tezgâh tertip etmeyi çok iyi bilirler. Bunların tıyneti budur. Ümmet-i Muhammed’in çok dikkatli olması lâzım. Sadece Türkiye’de değil her yerde.

Hakikat Dergisi Muhterem Ömer Öngüt -k.s.- Hazretleri’nin gayesi olan “İman ve Vatan” üzerine yayın yapar. Bölücüler gibi yıkıcı değildir; ıslah edicidir, tenvir edicidir, irşad edicidir. Yıllardır din ve vatan bölücüleri ile mücadele eden yayınlar yapılır. Bu memleket bugün bir Suriye, bir Irak olmamışsa bunun en büyük sebeplerinden birisi de Muhterem Ömer Öngüt -k.s.- Hazretleri’nin imanı ve vatanı muhafaza yolunda yapmış oldukları bu cihad ve müslüman Türk halkını uyandırmak için yayınladıkları neşriyattır.

Bu hâinler seneler senesi bu Zât-ı muhtereme iftira ve hakaret ettiler, aleyhte tezvirat yaptılar, susturmak için ellerinden ne geliyorsa yaptılar, takip ettiler, tuzak kurdular, gazete ve televizyonlarında iftiralar yayınladılar. Ergenekon isimli kumpasa bu Zât-ı âli’nin ismini karıştırarak kendisini susturmak, itibar suikasti yapmak istediler.

Amaçları Muhterem Ömer Öngüt - kuddise sırruh- Hazretleri’ni ve Hakikat Dergisi’ni susturmaktı. Halbuki bu Zât-ı muhteremin gayesi “İman kurtarmak”tı. İslâm’a ve imana davetti. Oysa bu bölücüler, hakikatleri hatırlattığı için teşekkür edecekleri yerde bu zâta düşmanlık beslediler. Çünkü bu beyanlar bunların menfaatine ve kurmuş oldukları dine zarar verdi.

Cenâb-ı Allah’ın ahir zamandaki ümmet-i Muhammed’e en büyük lütfu olan Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri ömrünü din-i İslâm’ın müdâfası ve ihyasına, vatanın muhafazası ve selâmetine adamıştı. Onun gayesi Allah ve Resulullah idi. “İman ve Vatan” idi. Nur-i Muhammedi’nin yayılması, müslümanların Allah ve Resul’ünde birleşmesi idi. Halkın, devletin şimdi ayan beyan gördüğü din ve vatan bölücülerinin içyüzünü o otuz yıldır görüyor, kitaplarında, sohbetlerinde, dergilerinde bu hakikatleri korkmadan ve çekinmeden yazıyordu.

“Yazan, Allah’ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin, yazsın!” (Bakara: 282)

Âyet-i kerime’si mucibince hiçbir şekilde yazmaktan çekinmemiş, hiçbir kınayıcının kınamasına aldırmadan münafıkların tertip ve tezahüratlarını gözler önüne sermiş, ilâhî hükümleri olduğu gibi tebliğ etmiş, muhataplarının küfre kaydıkları meydanda kalmıştır.

Bu sebeple en büyük mücadelesini din ve vatan bölücüleri ile yaptı.

Bu Zât-ı âlî bugünleri görerek konuşuyordu. Küffarın bu vatan üzerinde büyük bir niyeti olduğunu, devleti yıkmakla din ve vatanı da yıkmak istediğini görüyordu. Onlarla cihad ediyordu. Çünkü onun düsturu Kur’an-ı kerim idi.

“Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran.” (Tevbe: 73)

“Fitneden eser kalmayıp ve din de tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın!” (Enfâl: 39)

Biz bugün ne kadar haklı olduğunu anlıyoruz.

Oysa dinde ve vatanda bölücülük yapan bütün bölücülerin gayesi devleti yıkmaktır. Böylece küffarın niyetine hizmet ederler. İşte FETÖ’yü görüyorsunuz. Küffarla birlik oldular, Türkiye’yi yıkmak için küffardan daha çok çalışıyorlar.

Bu ay içerisinde idrak edeceğimiz mübarek “Berat Kandili”nizi ve ay sonunda başlayacak olan mübarek “Ramazan-ı Şerif”inizi tebrik eder, tüm islâm âlemi'ne hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Allah'tan niyaz ederiz.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - FETÖ Memleketi Ele Geçiremedi, Ancak Gerek İçeride, Gerek Dışarıda Hâinliklerine Devam Ediyorlar! - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
FETÖ Memleketi Ele Geçiremedi, Ancak Gerek İçeride, Gerek Dışarıda Hâinliklerine Devam Ediyorlar!