Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler ve Hatıralar (74) - "Resulullah Aleyhisselâm'a Teslimiyetsiz İman Olmaz" - Ömer Öngüt
"Resulullah Aleyhisselâm'a Teslimiyetsiz İman Olmaz"
Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler ve Hatıralar (74)
Dizi Yazı - İnciler ve Hatıralar
1 Nisan 2017

 

Muhterem Ömer Öngüt
-kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin
Hayat-ı Saadetlerinden İnciler ve Hatıralar (74)

 

Resulullah Aleyhisselâm'a Teslimiyetsiz İman Olmaz:

İman zaten bu.

Âyet-i kerime'de:

"Resulullah size ne verdiyse onu alın, neyi yasak ettiyse ondan sakının!" buyuruluyor. (Haşr: 7)

Bu emr-i ilâhîyi bizzat Hazret-i Allah buyuruyor ve iman edenlere duyuruyor.

Binaenaleyh Resulullah Aleyhisselâm'ın Hadis-i şerif'lerini ve beyanlarını hafife alanlar gerçekten imansız ve saptırıcıdırlar. Bunlar yolun başına oturmuş, halkı saptıran, âhir zaman ulemâsıdır. Halkı dinden imandan ayırıyorlar. Ve fakat halk hâlâ onların bir şey bildiğini zannediyor.

Oysa Resulullah Aleyhisselâm'ın her emrine itaat etmek farz olup, aykırı hareket etmek ise haramdır.

Sıddık-ı Ekber -radiyallahu anh- Hazretleri:

"Resulullah Aleyhisselâm'ın hiçbir sünnetini terk etmedim. Eğer terk edersem, hak ve hidayetten sapıtmadan korkarım." buyurdular. (Buhârî)

İşte gerçek iman edenler bunlardır. Bu sağlam imandan mahrum olanlar ise imansızlıkları sebebiyle onun her emr-i şerif'ini hafife alırlar. Bugün olduğu gibi.

 

Yedinci, Kırkıncı, Elli İkinci Gecesi Diye Herhangi Bir Şey Yoktur:

Efendim, bir kardeşimiz veya bir kardeşimizin yakını vefat ediyor. İlk gecesinde veya filan filan gecelerinde mutlaka Mevlid okutulması gerekir deniliyor. İhvanın bu hususta ne yapmalarını tavsiye buyurursunuz?

"Efendim İslâmiyet adet halini almıştır. Asıl ibadet noktasına bakılmıyor da, her şey bir arayıştan bir gösterişten ibaret kalıyor.

Mevlid-i şerif'e biz çok hürmet ederiz. Yalnız, kendi aramızda olursa...

Yoksa hariçten hafız getirelim, bunlar yersiz şeydir lüzumsuzdur.

En üstünü Tehlil. Çünkü gaye yok, maksat yok, menfaat yok, hiçbir şey yok... Üstelik yalnız Allah için, bir din kardeşinin kurtulması için niyaz vardır. Bu her şeyin üstündedir. En geçer para ve Hazret-i Allah'ın en çok sevdiği, rızâsına en uygun olan budur."

Mevlid-i şerif Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'den sonra çıktığı için farz da değildir, sünnet de değildir. Gönülden gelen duygularla Resulullah Aleyhisselâm'ın doğumunu, vasıflarını, hususiyetlerini anlatır. Allah rızâsı için okunduğu zaman birçok faydalar husule getirir.

Mevlid-i şerif bugün ibâdet değil, âdet kabilinden okunuyor. Okutan nam için okutuyor. "Babası öldü, bir mevlid de okutmadı!" demesinler diye okutuyor. Okuyan ise para için okuyor. Burada rızâ diye bir şey yok, riyâ var. Doğrudan doğruya alay etmek demektir.

Hancı sarhoş yolcu sarhoş!..

Bir de para ile hatim okutanlar var. Para ile okuyan vebâle girdiği gibi, okutan da vebâle girer.

İllâ hatim okutmak istiyorsan, evinde kıbleye karşı otur, bir Fâtiha-i şerif ile üç İhlâs-ı şerif oku, o sana yeter!

Yedinci, kırkıncı, elli ikinci gecesi diye herhangi bir şey yoktur. O gecelere âit herhangi bir şey tertip edilmez.

İnsan yaptığı amelin sevabını ister hayatta olsun ister olmasın başkasına bağışlayabilir, bu câizdir. İster namaz ve oruç olsun, ister başka şeyler olsun değişmez. Sadaka veya Hacc gibi hem bedenî hem de mâlî ibadetleri onun adına yerine getirmek de ölüye fayda verir, sevabı ona ulaşır. Bunların sevabını ölüye bağışlamak, kendi sevabından bir şey eksiltmez.

 

Nurlu Sözler:

"Bir insan edebini muhafaza edebilirse, daima abdestli bulunup zikirle-fikirle, çeşitli ibadetlerle meşgul olursa, evini cennet bahçesine çevirebilir."

"Ayrılanlara bir şey demiyoruz. Ama ayrılıp da aleyhimize geçenlere buğz ediyoruz."

"Kötü bir şey bizim için aynadır."

"Bu yolun salikleri, düşenlerin halini müşahede ederek düşmemeye çalışmışlardır."

"İnsan kendini, kendisi düşürür."

"Bazen çok büyük hatalar affedilir, fakat bazı hatalar ki, içten bile geçse insanın ebedi hayatını mahveder."

"İnsan küçücük bir noktadan sevilir, küçücük bir noktadan sevilmez!"

"Rahmetine vesile, sevdiğini sevmektir. Gadabına vesile, sevmediğini sevmektir.

Cenâb-ı Allah'ın, sevdiğinin üzerinde tecelliyatı vardır. Onu Allah için sevmek Allah'ın rızasına vesile olur.

Çok sevdiğiniz bir insanın kelbini bile seversiniz. Sevmediğiniz kimsenin de hiçbir şeyini sevmezsiniz. Cenâb-ı Allah'ın sevmediğini sevmek, sevgisizliğe sebep olur. Dostunuz bir düşmanınızla gezer-dolaşırsa, o dosta olan muhabbetiniz azalır."

"Yol ne kadar güzel, yolcusu ne kadar güzel.

Çünkü yol güzel olmazsa yolcusu da güzel olmaz."

"O'na yakın mısın? Her şeyin tamam.

O'ndan uzak mısın? Hiçbir şeyin yok."

"Hakk ile olan hayat, hayat-ı hakikidir. Halk ile olan hayat, hayat-ı hayalidir."

"İnsan Hakk'a meyyal olmalı ki göçtüğü zaman O'nda göçmüş olsun."

"İnsan huzur ile şerefi ile yesin de kuru ekmek yesin. Onunla da karnı doyar. Ama para ile altın ile doyulmaz."

"Bu yol Hazret-i Allah ve Resulullah'a ait bir yoldur. Yeter ki ihlâs ile yürüyelim."


  Önceki Sonraki