Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Hacc Hakkında Bir Tatbikat (11) - Ömer Öngüt
Hacc Hakkında Bir Tatbikat (11)
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Nisan 2017

 

İSLÂM İLMİHALİ

HACC (27)

HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (11)

 

Hatîm'de Okunacak Duâ:

"Allah'ım! Sen benim Rabb'imsin, senden başka kulluk edilecek hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın, ben senin kulunum ve gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim söz ve ahd ü mîsâk üzerindeyim. İşlediğim günahların şerrinden sana sığınıyorum. Lütfettiğin nimetlerini ikrâr ve itirâf ediyorum, günahlarımı da itirâf ediyorum. Affet sen beni Allah'ım! Çünkü senden başka, günahları hiç kimse affetmez. Allah'ım! Sâlih kullarının istediği bütün hayırları senden istiyorum! Sâlih kullarının sana sığındığı bütün kötülüklerden de sana sığınıyorum. Allah'ım! Güzel isimlerin ve yüce sıfatların hürmetine, senin sevginden ve cennette seni temâşâdan uzaklaştıracak her türlü vasıftan kalblerimizi temizle. Ey celâl ve ikrâm sâhibi Allah'ım! Sana kavuşma arzusu ile, sünnet ve cemâat yolu üzere hayatımızı sona erdir. Allah'ım! Kalbimi ilimle aydınlat, bedenimi sana tâatte kullan, gönlümü fitnelerden temizle, zihnimi seni düşünmekle meşgûl et, şeytanın vesveselerinden beni koru, ondan beni koru ki üzerimde hâkimiyet kuramasın, ey Rahmân olan Allah'ım! Rabb'imiz! Biz şüphesiz sana inandık, günahlarımızı bize bağışla ve bizi cehennemin âzâbından koru."

 

9. Safâ ile Merve Arasında Sa'y:

• Kudüm tavafını müteakip iki rekât namaz kılındıktan sonra, Hacer-i esved tekrar istilâm edilip Kâbe-i muazzama'nın hemen yakınında bulunan "Safâ"ya gidilir.

Âyet-i kerime'de şöyle buyuruluyor:

"Safâ ile Merve Allah'ın nişanelerindendir." (Bakara: 158)

İbadet ve O'na yaklaşmak için konulmuş belirtilerden, dinin alâmetlerinden, Hacc ibadetinin yapıldığı yerlerden ve kulluğumuzu gösterme vesilelerindendir.

Sa'y, müslümanların sırf Allah-u Teâlâ istediği için katıldığı bir yürüyüştür. Müslüman bu sayede kendisi gibi aynı yola girmiş, aynı niyet ve duyguları paylaşanlarla beraber koşmanın ne demek olduğunu farkeder.

"Kim ki Hacc veya Umre niyetiyle Kâbe'yi ziyaret ederse, bunlar arasında tavaf etmesinde kendisine bir vebal yoktur." (Bakara: 158)

Tavaf aslında bir şeyin etrafında dönmek demektir. Burada Safâ ve Merve arasında Sa'y kastedilmektedir.

"Her kim gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz ki Allah karşılığını verir, O her şeyi bilir." (Bakara: 158)

Vazifelerin yerine getirilmesinden başka sırf gönüllü olarak devam edilen nafile hayırlar, bu kadar büyük saâdet sebebidirler.

 

• Sa'y İle İlgili Bazı Hükümler:

Sa'y mutlaka bir tavaftan sonra yapılır, kendi başına müstakil bir ibadet değildir. Tavaftan sonra arada fasıla olabilir, fakat tavaf namazından sonra ara vermeden yapılması sünnettir.

Gerek Hacc, gerek Umre için birer defa yapılır, nafilesi yoktur. Bunun içindir ki her tavaftan sonra Sa'y yapılmaz.

Umre Sa'yi, umre tavafından sonra yapılır. O anda yapılmazsa, daha sonra ihramdan çıkmadan uygun bir zamanda yapılması gerekir. İhramdan çıktıktan sonra yapılırsa ceza gerekir.

Hacc Sa'yinin ziyaret tavafından sonra yapılması efdaldir. Fakat ziyaret tavafından sonra izdiham olacağından, daha önce kudüm tavafından veya herhangi nafile bir tavaftan sonra da yapılabilir.

İfrad veya Kıran hacc'ı yapanlar, Kudüm tavafından sonra Hacc'ın Sa'yini yapmamışlarsa, ziyaret tavafından önce yapmak istedikleri takdirde, diledikleri zaman nafile bir tavaftan sonra Hacc'ın Sa'yini yapabilirler.

Temettu Hacc'ı yapanlardan da ziyaret tavafından önce Hacc Sa'yini yapmak isteyenler, Terviye günü veya daha önce Hacc için ihrama girdikten sonra, nafile bir tavafın peşinden Hacc Sa'yini yapabilirler. Henüz Hacc için ihrama girmeden Hacc Sa'yini yapamazlar.


  Önceki Sonraki