Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 276.SAYI - Ömer Öngüt
276.SAYI, Eylül 2016
Hakikat 276. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Dikkat edilirse küffar bugüne kadar böyle aleni bir düşmanlık yapmamıştı. Düşmanlığını sinsi sinsi yürütüyordu. Ancak 15 Temmuz ve sonrasında Amerika, Avrupa hepsi söz birliği etti, darbeyi kınamak bir tarafa darbeci hainleri korumak için seferber oldular.

Batı beklemediği bir darbe aldı; hemen bütün nüfuz ajanları, bütün sahtekârlıkları, bütün düşmanlıkları deşifre oldu. Türk halkı uyandı. Büyük bir hayal kırıklığı ve hınçla dolular ve aynı zamanda korkuyorlar.

Büyük bir hazırlık yaptılar ve büyük bir netice bekliyorlardı. Ancak kaybettiler.

Kaybettikleri şeyi tarif edersek konu daha iyi anlaşılacaktır:

Türkiye'yi ele geçirdikleri takdirde en büyük darbeyi İslâm dini'ne vurmuş olacaklardı. Çünkü dünya müslümanları, diğer İslâm memleketleri bu vatanı gözlüyor, bu vatana ümit bağlamışlar, bekliyorlar. Bu vatanın bu devletin ayakta durması bile onlara bir teselli veriyor. Başarılı olsalardı en büyük darbe İslâm'a indirilecek, "Küfrü Hoşgörü Dini" bütün İslâm dünyasında zafer elde etmiş olacaktı. Müslümanlar birbirine düşecekti. Çünkü ayrı bir din, Yahudi-hıristiyan karışımı yeni bir "Küfrü Hoşgörü Dini" ihdas edecekler, kendilerine tâbi olmayanları katledeceklerdi. Türkiye kendi içinde büyük bir kargaşa yaşayacak, belki onbinlerce insan ölecekti ve böylece Haçlı Batı resmen Anadolu'yu işgal etmenin bahanesine kavuşacaktı. Bu Fetullah ve ekibi de bunların kuklası olacaktı, PKK ve PYD de Suriye ve Türkiye'deki amacına ulaşacaktı. Ayrıca Türk-Rus gerginliğine, Türk-İran gerginliği ve belki de savaşı eşlik edecek, alttan alta kaynatılan Ortadoğu'daki mezhep savaşları nihai amacına ulaşacaktı. Bütün kirli niyetlerini ve işlerini icraata geçirmek için Türkiye'yi, Fetullahçı teröristleri maşa olarak kullanacaklardı.

Türkiye'nin dağılması, işgal edilmesi, din-i İslâm'a en büyük darbe olacaktır. Onlar Türkiye'ye darbe vururken hesapları İslâm'ı ortadan kaldırmaktı. Ancak hesaplayıcıların en büyüğü olan Hazret-i Allah'ın hesabını unuttular.

Münafığı, kâfiri hepsi ittifak yaptılar, ancak Allah-u Teâlâ bunlara fırsat vermedi. Elhamdülillahi Rabb'il-âlemin.

"Allah düşmanlarınızı sizden çok daha iyi bilir. Gerçek bir dost olarak da Allah size yeter, hakiki bir yardımcı olarak da Allah size yeter." (Nisâ: 45)

Türk halkı uyandı, bu hainleri tepeledi. Küffarın senelerce inşa ettiği küfür ve ihanet binası bir anda yerlebir oldu.

Bu sebeple artık Türkiye'ye ve Türk halkına kin besliyorlar, tarihten gelen korkularını gizleyemiyorlar. Maske kullanmayı artık beceremiyorlar. Zira iç yüzlerinin ortaya çıktığını biliyorlar. Bu yüzden tehdit ediyorlar, "Bize yaltaklanmaya devam edin!", "Bizden başka dostunuz yok!" diye akıl veriyorlar. Fakat çömleğin kırıldığının onlar da farkında.

Bu yüzden artık her türlü iftira, yalan, çarpıtma ile Türkiye'yi ve Türk halkını tecrid etmeye çalışıyorlar. Türk halkını karşılarına alma pahasına kendi içyüzlerini ortaya seriyorlar.

Bunların Türkiye'de, güzel vatanımız üzerinde gözleri ve emelleri var. Zira bu vatan çok güzel ve çok kıymetli.

Muhterem Ömer -Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri şöyle buyurmuşlardı:

"Bugün Türkiye'nin etrafında ateş çemberi vardır. ABD müttefik göründüğü günlerde dahi dâima düşmanca niyetler ve gayeler taşımıştır."

"AB de benzer maksatlarla maddî manevî değerlerimizi elimizden almak istiyor. Zira bunların tarihten gelen Haçlı zihniyeti hiç sönmemiştir. Tepki çekmemek için öz niyetlerini gizlerler. 1000 yıldır İslâm'ın bayraktarlığını yapan Türk milletini sevmezler. Mümkünse soyunu kurutmak ya da Anadolu'dan kovmak isterler. Mümkün değilse cihad ruhunu ve savaşçı hasletini köreltmek için çalışırlar. Zira hâlâ "Türk"ten korkarlar. Korkarlar çünkü bunların zihninde ve siyasetinde harp, katliam önemli bir mevki işgal eder. Bu zihniyetin önünde yüzlerce yıl bir dağ gibi duran, küfür saldırılarını göğsünde parçalayan bu millet bu zihniyetin ve sömürgeci akbabaların önündeki en büyük engeldir.

Bu sebeple bu milletin din ve vatan duygularını yok etmek, halkımızı dinden uzaklaştırmak ve birbirine düşürmek istiyorlar."

Hazret-i Allah bu Haçlı küffara karşı bizi muhafaza ve muzaffer etsin. Amin!

Bâki esselâmü aleyküm ve rahmetullah.


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Haçlı Batı'nın Amacı Türkiye'yi İşgal Etmektir! - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Haçlı Batı'nın Amacı Türkiye'yi İşgal Etmektir!