Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (63) - Nurlu Sözler - Ömer Öngüt
Nurlu Sözler
Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (63)
Dizi Yazı - İnciler ve Hatıralar
1 Ocak 2016

 

Muhterem Ömer Öngüt
-kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin
Hayat-ı Saadetlerinden İnciler ve Hatıralar (63)

 

Hikmetli ve Nurlu Sözler:

"Bir müslümanda iman kemâle erdiği nispette müminlere karşı şefkat ve merhameti de artmış olur.

En yüksek merhamet kimde bulunur? Her şeyin en güzeli Habib'inde bulunduğu gibi, merhametin de en güzeli onda bulunur.

Hazret-i Allah Tevbe Sûre-i şerif'inin 128. Âyet-i kerime'sinde:

"Harîsun aleykum."

"Üstünüze çok düşkündür!" buyuruyor.

Yani kendisini unutmuş, sizi düşünüyor."

"Niyetimiz halis olursa Allah'ımız bizi düzlüğe çıkarır, râzı olduğu yolun rayına koyar. O yol da bizi O'na götürür."

"Allah yolunda çalışan insan, araya katiyyen menfaat sokmamalı, o zaman Hazret-i Allah gayreti giderir.

Allah yolunda atılan her bir adımın santiminin ücreti yazılıyor ve anında ödeniyor. Bu böyle bilinsin. Yalnız ücret için değil de Allah için yapana ne mutlu."

– "Efendim hamdolsun Bağdat'ta Abdulkadir Geylani -kuddise sırruh- Hazretlerimiz'in kabrini ziyaret etmek nasip oldu." diyen bir kardeşimize şöyle buyurdular:

– "Sen onu gönlünde ziyaret et. Evet ziyaret etmek çok iyi. Mühim olan gönülde ziyaret... Çünkü kabrini bir defa ziyaret edersin, gönlünde her gün ziyaret edersin."

"Suyu dahi harcarken çok dikkat ederiz. Bahçeyi sularken tonlarca su gider ona acınmaz da, yarım bardak suyu dökerken biz hesap ederiz. Hazret-i Allah israfı hiç sevmez."

"Fakir, Hazret-i Allah'a şöyle niyaz ederiz:

'Allah'ım Zât'ından gayrı hiçbir şeyi benimsetme. Beni meşgul edecek her şeyden sana sığınırım.' Gaye O, maksat O... Ötekiler hep teferruat."

"İhlâs, sabır ve azim çok şeyleri halleder."

"İnsan Hazret-i Allah'tan uzaklaştıkça, O'nu uzak yerlerde arar. Yaklaştıkça Hazret-i Allah'ın kendisine kendisinden yakın olduğunu görmeye başlar."

"Görünüşte insan, fakat hayvani duygularla dolu. Bu mu mükerrem insan?"

– "Efendim, çok arzu etmeme rağmen derslere katılamıyorum!" diyen bir kardeşimize şöyle buyurdular:

– "Bu nefsinizden doğan bir haldir, onun ıstırabını çekiyorsunuz. Bütün iyilikler Hazret-i Allah'tan, kötülükler ise kendi nefsimizdendir. Bunu böyle bilin!"

"İnsanın ahiretteki ebedi hayatı, dünyada iken meşgul olduğu şeye bakıyor.

Onun için insanın kendisini daima ölçmesi, tartması gerekmektedir.

Ne yapıyorsun, ne işle meşgulsün? Yarın o işle meşgul olduğun şeyle dirileceksin. Onunla haşır-neşir olacaksın."

"Hiçbir zaman zâlime dost çıkmayın, çünkü zâlimin hiçbir dostu yoktur. Siz hilekârı muhafaza ederseniz, onunla ortak gibi olursunuz."

"Bir teybin içine hangi kaseti koyarsan onu çalar. Başka bir şey söyler mi? İnsan da bir teypten hiç farksızdır. Kasetine ne dürülmüşse onu söyler, onu konuşur."

"Herkesin bir şükretmesi lâzım, bizim bin bir şükretmemiz lâzım. Fakat şükürden âciziz."

"İş bittikten sonra fişi hemen çıkar, unutma bunu.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz; yatarken ateşi söndürmeyi emir buyurdu. Aman unutmayın! Gece yatarken hemen fişi çıkarıverin."

"Bundan sonra pek iyi şey duyulmaz. Allah'ım sonumuzu hayırlı eylesin.

Şu futbola, sinemaya, tiyatroya, fuhuşa gösterilen rağbete bir bak! Onun için bu millet nasıl kırılacak bilmiyorum. Bu kadar isyan cezasız kalmaz."

Bir kardeşin çocuğu için isim istenmişti, arz edildiğinde isim kitabını sordular. Odadaki kitaplıkta yoktu. Aşağıda idi denildi, fakat orada da bulunamayınca:

"Birisi almıştır. Bakacağım diye götürür, getirmez, iyi yapmıyor, bu da bir hırsızlık oluyor." buyurdular.


  Önceki Sonraki