Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Hacc ve Umre İle İlgili Yasak Fiiller ve Cezaları (4) - Ömer Öngüt
Hacc ve Umre İle İlgili Yasak Fiiller ve Cezaları (4)
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Ocak 2016

 

İSLÂM İLMİHALİ

HACC (16)

HACC ve UMRE İLE İLGİLİ YASAK FİİLER ve CEZALARI (4)

 

6.Yapılmasından Dolayı Bedel (Değer) Ödemek Gereken Yasaklar, İki Kısımdır (2)

b. Harem Bölgesinin Avları ve Bitkileri İle İlgili Olanlar:

Harem bölgesiyle ilgili yasaklar ve cezâlar sadece ihramlı kişiler için değildir. Bu bölgenin avının avlanması, kendiliğinden biten ve kurumuş olmayan ağaçların kesilmesi, bitkilerin koparılması herkes için haramdır. Bu mübarek bölgenin avını avlayan kişinin kıymetini tasadduk etmesi gerekir, yerine oruç tutması câiz olmaz. Kendiliğinden bitmiş ağaç ve bitkileri kesen veya koparan kimsenin, Harem bölgesi hakkını korumak için bunların bedelini sadaka olarak vermesi gerekir. Ancak bunları sahibi keserse herhangi bir cezâ gerekmez.

İnsanlar tarafından ekilip dikilen veya insanların ekip diktiği cinsten olan ağaç ve bitkilerin kesilmesinden ve koparılmasından dolayı bir cezâ gerekmez.

 

İhramlıya Yasak Olmayan Şeyler:

• Banyo yapmak, kokusuz sabun kullanmak.
• Kıl koparmadan kaşınmak.
• Çiçek koklamak.
• Gölgede bulunmak veya şemsiye kullanmak.
• Kollarını giymeden omuzuna dikişli elbise almak.
• Bele kemer bağlamak, omuza çanta asmak.
• Baş hariç, üzerini bir örtü ile örtmek.
• Yüzük ve kol saati takmak, silâh taşımak.
• Diş çektirmek, kan aldırmak, iğne vurdurmak veya yaraya sargı sardırmak.
• Deniz avı avlamak.
• Diş fırçalamak.

 

Cezâ veya Kefâretin Edâ Edileceği Zaman ve Yer:

Cezânın edâsı için belirli bir zaman yoktur. Ömrün sonuna kadar her ne zaman yapılırsa edâ etmiş sayılır. Bununla beraber Hacc'da meydana gelen bir kusuru bir an evvel gidermek efdaldir. İfâ etmeden ölen bir kimse günahkâr olur, ölürken mirasçılarına vasiyet etmesi gereklidir.

Hacc'da gereken cezâ kurbanları, diğer hedy'lerde olduğu gibi ancak Harem bölgesi içinde kesilir. Oruç, sadaka ve bedelini ödeme cezâlarının edâsı için belirli bir yer yoktur. İstenilen her yer ve zamanda edâ edilebilir.

Sadakalar Harem bölgesinin fakirlerine verilebileceği gibi, başka fakirlere de verilebilir.

 

Hacc'da Kadınlarla İlgili Özel Şartlar:

Kadınlar bütün Hacc ve Umre menâsikinde erkekler gibidir. Ancak bazı hususlarda farklı hareket ederler:

• İhramlı iken normal elbise, çorap, ayakkabı, eldiven ve mest giyebilirler. Başlarını örterler. Sadece yüzlerini örtmezler.

• Telbiye, tekbir, tehlil ve duâ yaparken seslerini yükseltmezler.

 Tavaf esnasında "Iztıba" ve "Remel" yapmazlar.

 Sa'y esnasında "Hervele" yapmazlar.

 İhramdan çıkmak için, saçlarının ucundan azıcık kesmekle yetinirler.

 İzdiham olduğunda Makam-ı İbrahim'de namaz kılmazlar ve Hacer-i Esved'e yaklaşmazlar. Uzaktan işaretle istilâm ederler. Arafat'ta Cebel-i Rahme'de vakfe yapmak için erkekler arasına karışmazlar.

 Hayız ve nifâs denilen özel halleri sebebiyle ziyaret tavafını bayram günlerinden sonra yapmakla ve vedâ tavafını terketmekle kendilerine ceza gerekmez.

 Ay hâlinde iken ihrama giren veya ihrama girdikten sonra ay hâli gören kadınlar, tavaf dışında Hacc'ın bütün menâsikini yapabilirler. Bu durumda olan bir kadın kudüm ve umre tavafını yapmadan Arafat vakfesini yapmak mecburiyetinde kalırsa;

a. İfrad Haccı yapmak üzere sadece Hacc için ihrama girmişse, temizlendikten sonra ziyaret ve vedâ tavaflarını yapar. Kudüm tavafını terketmesi sebebiyle bir şey gerekmez, Hacc'ı tamam olur.

b. Temettu Haccı yapmak üzere umre için ihrama girmişse, Arafat'a çıkılacak zamana kadar temizlenmesini bekler.

Temizlenmezse veya temizlendikten sonra umre tavafını edâ etme zamanı ve imkânı bulamadan Arafat'a çıkmak mecburiyetinde kalırsa Hacc için niyet ederek ve telbiye yaparak umre ihramını iptal eder. Hacc'dan önce Umre yapmadığı için İfrad Haccı yapmış olur, şükür kurbanı kesmesi gerekmez. Şu kadar var ki, Hacc'dan sonra bu Umre'yi kaza eder ve iptal ettiği için cezâ kurbanı keser.

c.Kıran Hacc'ı yapmak üzere hem Umre hem de Hacc için ihrama girmişse, Umre tavafından önce Arafat vakfesi yapmakla, Umresini iptal etmiş sayılacağından İfrad Hacc'ı yapmış olur. Kıran Hacc'ı için şükür kurbanı kesmesi gerekmez. Hacc'dan sonra bu Umre'yi kaza eder ve ayrıca ceza kurbanı keser.

 Vedâ tavafını yapmadan ay halini gören ve temizlenmeden Mekke-i mükerreme'den ayrılan kadınlardan vedâ tavafı sakıt olur. Bundan dolayı cezâ gerekmez. Ancak, yola çıkmak üzere hazırlanmış bile olsalar, henüz Mekke-i mükerreme'den ayrılmadan temizlenen kadınların, gusledip vedâ tavafını yapmaları vâcip olur.


  Önceki Sonraki