Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Hacc'ın Fer'î Sünnetleri (2) - Ömer Öngüt
Hacc'ın Fer'î Sünnetleri (2)
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Eylül 2015

 

İSLÂM İLMİHALİ

HACC (12)

 

Hacc'ın Fer'î Sünnetleri (2)

d. Sa'y İle İlgili Sünnetler:

• Tavaf bitince ara vermeden sa'ye başlamak.

• Sa'yı abdestli olarak yapmak.

• Sa'ye gitmeden önce Hacer-i esved'i istilâm etmek.

• Her şavtta Safa ile Merve'de Kâbe-i muazzama görülebilecek kadar yükseğe çıkıp o tarafa yönelerek tekbir, tehlil ve duâ etmek.

 Erkekler yeşil renkle ışıklandırılmış sütunlar arasında hervele yapmak, diğer kısımlarda ise yavaş yürümek.

• Sa'y esnasında tekbir, tehlil ve duâ ile meşgul olmak.

 Bütün şavtları hiç ara vermeden ard arda yapmak.

 

e. Arafat ve Vakfe İle İlgili Sünnetler:

• Zilhicce'nin dokuzunda Arefe günü güneşin doğuşundan sonra Arafat'a hareket etmek.

• Nemire mescidinde öğle ile ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak.

• Vakfe esnasında abdestli bulunmak.

• Vakfe için mümkünse zevalden sonra gusletmek.

• Vakfeyi Cebel-i Rahme eteklerindeki siyah kayalıkların yanında yapmak.

• Kıbleye yönelerek vakfe yapmak.

 Gün boyunca telbiye, zikrullah, tesbih, tekbir, tehlil, salâvât ile, namaz ve duâ ile meşgul olmak; kendisi, ana-babası, âile efradı, geçmişleri ve bütün müminler için duâ ve niyazda bulunmak.

 

f. Müzdelife ve Vakfesi İle İlgili Sünnetler:

• Arefe günü güneşin batışından sonra Arafat'tan Müzdelife'ye sükunetle ağır ağır inmek ve Müzdelife'de Meş'ar-i haram civarında konaklamak.

• Vakit girince sabah namazını hemen kılmak.

• Namazdan sonra telbiye, tekbir, tehlil, duâ ve istiğfar ile meşgul olmak.

• Vakfeyi ortalık iyice aydınlanıncaya kadar sürdürmek, ortalık iyice aydınlandıktan sonra güneş doğmadan Mina'ya hareket etmek.

 

g. Mina ve Remy-i Cimar İle İlgili Sünnetler:

• Eşyasını çadırına koyduktan sonra, vakit geçirmeden Akabe cemresine taş atmak.

 Taşları bayramın ilk günü öğleden önce, diğer günlerde ise öğleden sonra, güneş batmadan önce atmak.

• Akabe cemresine taşlar atılırken Mekke-i mükerreme'yi sola, Mina'yı sağ tarafa almak. (Diğer iki cemreye her taraftan atılabilir.)

• Taşları cemrelere üç buçuk-beş metre uzaklıktan atmak.

• Yedi taşı ard arda atmak.

 Atılan taşlar fındıktan küçük, nohuttan büyük olmak.

 Teşrik günlerinde "Küçük", "Orta" ve "Akabe" cemrelerine taşları bu sıra ile atmak.

 Küçük ve orta cemrelere taş attıktan sonra duâ etmek, Akabe cemresinden ise taş atar atmaz hemen ayrılmak.

 Mina'dan Mekke-i mükerreme'ye dönmekte acele edenler, bayramın üçüncü günü güneş batmadan önce Mina'dan ayrılmak.

 

h. Zemzem İle İlgili Sünnetler:

• Vedâ tavafını yapıp iki rekât tavaf namazı kıldıktan sonra kana kana zemzem içmek ve dökünmek.

• Zemzem'i Kâbe-i muazzama'ya karşı, ayakta ve Beytullah'a bakarak içmek.

Câbir bin Abdullah -radiyallahu anh-den rivayet edildiğine göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir Hadis-i şerif'lerinde şöyle buyurmuştur:

"Zemzem suyu ne maksatla içilirse o maksat içindir (onun için faydalıdır)." (İbn-i Mâce: 3063)

Zemzem suyu ne niyetle içilirse Allah-u Teâlâ'nın lütfu ile o niyete uygun olarak netice alınır.

Herşeyden önce, kıyamet gününde susuzluk çekilmemesi dilek ve niyeti ile içilmesi uygun olur.


  Önceki Sonraki