Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Hacc'ın Sünnetleri - Ömer Öngüt
Hacc'ın Sünnetleri
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Ağustos 2015

 

İSLÂM İLMİHALİ

HACC (11)

 

HACC'IN SÜNNETLERİ

Sünnetlerin yerine getirilmesi, Hacc'ın sevap ve faziletini artırır. Eksiksiz bir Hacc, ancak sünnetlerin de edâ edilmesiyle mümkündür. Mâzeretsiz olarak bir sünnetin terk edilmesi mekruhtur, fakat vacip terk edildiği zaman ceza gerektiği gibi cezayı gerektirmez.

Diğer ibadetlerde olduğu gibi, Hacc'ın da nasıl yapılacağını Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bizzat göstermiş ve:

"Hacc menâsikini benden öğreniniz, benim yaptığım gibi yapınız." buyurmuştur. (Müslim: 1297)

Bu Hadis-i şerif, Hacc ibadetleri hakkında büyük bir temeldir.

 

Hacc'ın Sünnetleri İki Kısımdır:

1-Kendi Başlarına Müstakil Menâsık Olan Aslî Sünnetler:

• Kudüm tavafı.

• Hacc hutbeleri.

a.Birinci hutbe, Zilhicce'nin yedinci günü öğle namazından sonra Mekke-i mükerreme'de okunur, insanlara Hacc hükümleri anlatılır.

b.İkinci hutbe, Arafat'ta Nemire mescidinde cem-i takdimle kılınan öğle ve ikindi namazından önce okunur.

c.Üçüncü hutbe Zilhicce'nin onbirinde bayramın ikinci günü öğle namazından sonra Mina'da okunur.

• Arefe gecesi Mina'da gecelemek. (8. Zilhicce)

• Bayram gecesi Müzdelife'de gecelemek. (9. Zilhicce)

• Bayram günlerinde Mina'da kalmak.

• Hacc sonunda Mina'dan Mekke-i mükerreme'ye acele inmek. İnerken Muhassab veya Ebtah denilen düz vâdide azıcık dinlenmek.

 

2.Fer'î Sünnetler:

a.İhram İle İlgili Sünnetler:

• İhrama girmeden önce koltuk altı ve kasık kıllarını temizlemek, tırnak kesmek ve güzel koku sürünmek.

• İhrama girerken gusletmek veya abdest almak. (Gusül temizlik için yapıldığından, kadınlar özel hallerinde de olsa yaparlar.)

• İhramın sünneti niyetiyle iki rekat namaz kılmak.

• Erkekler izâr ve ridâ denilen beyaz ve temiz iki parçadan ibaret örtüye bürünmek.

• İhramlı bulunduğu sürede her fırsatta telbiye getirmek.

• Telbiyeyi her başlayışta üç defa tekrarlamak.

• Telbiye'den sonra salâvât-ı şerife getirmek.

• Salâvât-ı şerife'den sonra Cenâb-ı Hakk'a duâlar etmek. Şu duâ okunabilir:

"Ey Allah'ım! Ben senden rızânı ve cennetini dilerim. Gazabından ve ateşinden sana sığınırım."

 

b. Mekke-i Mükerreme ve Kâbe-i Muazzama İle İlgili Sünnetler:

• Mümkünse Mekke-i mükerreme'ye gündüz vakti girmek.

• Girmeden önce mümkünse gusletmek veya abdest almak.

• Kâbe-i muazzama'yı görünce dilediği duâyı yapmak.

• Beytullah'ın önüne gelince tekbir ve tehlil getirmek.

• Mültezem'de yüzü ve göğsü Kâbe-i muazzama'nın duvarına yapıştırıp duâ ve niyazda bulunmak.

• Kimseye zahmet vermeksizin Kâbe-i muazzama'nın örtülerine yapışıp duâ etmek.

 

c. Tavafla İlgili Sünnetler:

• Tavafa başlarken, Hacer-i esved'in hizasına, Rükn-i Yemânî yönünden doğru gelmek.

• Tavafa başlarken ve her şavtın sonunda Hacer-i esved'i istilâm etmek.

• Sonunda Sa'y yapılacak tavaflarda (ziyaret tavafında) erkekler ıztıba ve remel yapmak.

• Bütün şavtları ara vermeden ard arda yapmak.

• Erkekler mümkün olduğu kadar Kâbe-i muazzama'ya yanaşmak.

• Mekke-i mükerreme'de bulundukça nafile tavafı çok yapmak.

• Tavaf esnasında zikrullah ile, tekbir, tehlil ve duâ ile meşgul olmak...


  Önceki Sonraki