Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Hacc'ın Vâcipleri - Ömer Öngüt
Hacc'ın Vâcipleri
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Temmuz 2015

 

İSLÂM İLMİHALİ

HACC (10)

 

HACC'IN VÂCİPLERİ

Hacc'ın belirtilen "Şartlar"ı ve "Rükünler"i dışında vâcip olan menâsiki de vardır. Hacc'ın vâciblerinden birinin mâzeretsiz terk edilmesiyle Hacc fâsid olmaz. Fakat dinen muteber sayılan bir mâzeret olmadan terk edilen her vâcip için kefaret gerekir.

Hacc'ın vâcipleri iki kısımdır:

 

1-Kendi Başlarına Müstakil Menâsik Olan Aslî Vâcipler:

• Safâ ve Merve arasında Sa'y yapmak.

• Müzdelife'de vakfe yapmak.

• Remy-i cimâr. (Mina'da şeytan taşlamak)

• Halk veya taksîr. (Saçları tıraş etmek veya kısaltmak)

• Vedâ tavafı yapmak.

 

2-Farz, Vâcip veya Sünnet Olan Diğer Menâsike Bağlı Olan Fer'î Vâcipler:

a.İhramın Vâcipleri:

• İhrama Mîkat denilen sınırı geçmeden girmek.

 İhram yasaklarından sakınmak.

 

b.Tavafın Vâcipleri:

• Hadesten taharet. (Tavafı abdestli olarak yapmak)

• Setr-i avret. (Avret yerleri tamamen kapalı bulundurmak)

 Kâbe'yi tavafa daima Hacer-i esved'in bulunduğu yerden veya hizasından başlamak.

• Teyâmün. Kâbe'yi sol yana alarak sağından yürüyerek tavaf etmek.

• Hatîm'in dışından dolaşmak.

• Gücü yeten yürüyerek tavaf etmek.

• Her tavaftan (yedi şavttan) sonra iki rekât namaz kılmak.

• Ebu Hanife'ye göre farz olan ziyaret tavafını bayram günlerinde (bayramın üçüncü günü akşamına kadar) yapmak.

• Şavtları yediye tamamlamak.

 

c.Say'in Vâcipleri:

• Gücü yeten Say'i yürüyerek yapmak.

 Şavtları yediye tamamlamak.

 

d.Arafat Vakfesinin Vâcipleri:

 Gündüz Arafat'a çıkmış olanların, güneş batmadan önce Arafat bölgesinden ayrılmamaları.

 

e.Müzdelife'de Vâcipler:

• Akşam ve yatsı namazlarını, yatsı vakti girdikten sonra "Cem-i tehîr" ile kılmak.

 

f.Mina'da Vâcipler:

• Ebu Hanife'ye göre; akabe cemresini taşlama, kurban kesme ve tıraş olma arasındaki tertibe uymak.

• Temettu veya Kıran haccı yapanların kurban kesmesi.

• Kurbanı eyyam-ı nahr denilen bayram günlerinde ve Harem bölgesinde kesmek.

• Tıraşı bayram günlerinde ve Harem bölgesinde olmak.

• Cemrelere her gün atılacak taşları eksiksiz ve belirlenen zamanlarda atmak.


  Önceki Sonraki