Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 254.SAYI - Ömer Öngüt
254.SAYI, Kasım 2014
Hakikat 254. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Bir iman zaafiyetinin neticesi olarak, çocuğu olmayan nice kimseler, olsun diye her türlü hileye başvurdukları gibi; birçok kimseler de olacak olan çocuğu olmasın diye İslâmî olmayan usüllere başvurmaktadırlar.

Günümüzün bu mühim hastalığını, Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri'nin "Kalblerin Anahtarı" külliyatındaki eserlerinden derlediğimiz ibretli temsillerle, Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif'lerin nur ışığı altında ele alacağız. Allah-u Teâlâ'nın sevgili peygamberleri İbrahim Aleyhisselâm ile Zekeriyâ Aleyhisselâm'ın Rabb'lerine naz ve niyazlarını, Allah-u Teâlâ'nın onlara lütuf ve keremi ile icabet etmesini ibret nazarlarınıza arzedeceğiz.

Bu gibi yersiz hareketler takdir-i İlâhi'yi bozmaya çalışmak mânâsına gelir.

Çocuk olması için ısrarcı olmak son derece hata ise de çocuk aldırmak da büyük günahtır ve Hazret-i Allah'ın takdirine tamamen karşı gelmektir. "Sen verdin, ben istemiyorum!" mânâsına gelir. O verdi sen istemedin, O seni ister mi? Sen artık Hazret-i Allah'ın kulu değilsin, nefsinin ve şeytanın kulusun.

Oysa Allah-u Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri'nin şeytana ibadet etmeyin diye birçok Âyet-i kerimeleri var:

"Ey Ademoğulları! Ben size 'Şeytana ibadet etmeyin, o sizin apaçık bir düşmanınızdır, bana kulluk edin, bu dosdoğru bir yoldur!' diye emretmedim mi?" (Yâsin: 60-61)

"O size apaçık bir düşmandır" buyurmasına rağmen, onunla dostluk ittihaz etmenizden ötürü bu cehennemi kazandınız.

Bir Âyet-i kerime'sinde de şöyle buyurur:

"Şeytan şüphesiz ki sizin amansız bir düşmanınızdır, siz de onu düşman tutun. O kendi taraftarlarını çılgın alevli cehennem halkından olmaya çağırır." (Fatır: 6)

Binaenaleyh Allah-u Teâlâ'nın bu ilâhi emrine uyarak şeytana uymamak ve muhalefet etmek gerekiyor.

Bu mevzu hazırlanırken bir kardeşimiz şöyle anlattı. "Bir yakınımızın iki çocuğu vardı. Üçüncüsünü kürtaj ile aldırdı. Kısa bir zaman geçmeden birisi hastanede öldü, diğeri de suda boğularak öldü."

Bu hanım ilâhî hükme karıştığı için bu cezaya uğradı. Bu bir dünya cezası, âhiretteki cezası ise herhalde çok şiddetlidir. Çünkü bir katliâma vesile oldu ve evlât katili oldu.

Bu cinayetin vebali pek büyüktür. Çünkü beşeriyetin devam etmesi evlât silsilesinin devamına bağlıdır.

"Cehaletleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'a iftira ederek, onun kendilerine verdiği rızkı haram kılanlar, muhakkak ki hüsrana uğramışlardır." (En'âm: 140)

O'nun helâl saydığı rızıkları haram saymak, cehalet yüzünden beyinsizce çocukları öldürmek sapıklık üstüne sapıklık olup, bu yüzden de büyük bir gadaba uğrayacakları şüphesizdir.

Biri de;

"Üç kız çocuğum var, dördüncüye bakamam!" diye çocuğunu aldırdı. Bir de baktılar ki erkekmiş, çok pişman oldular. Hazret-i Allah, seneye bir daha verdi, "Bu çocuğu doğuralım!" dediler. Çocuk doğdu ama hem sağır, hem de dilsiz dünyaya geldi.

Kadın; "Bu çocuk, kürtaj yaptırdığım çocuk yüzünden bana ceza!" dedi.

Hazret-i Allah âdil-i mutlaktır.

Hazret-i Allah'a teslim olan, onun taksimât-ı İlâhi'sine râzı olur, telâşa lüzum görmez, doktorlara başvurmaz. İlâhi takdiri bozmaya çalışmaz.

Yaratan, yaşatan ve yöneten Hazret-i Allah; Âyet-i kerime'sinde şöyle buyuruyor:

"Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra sizi çift çift yaptı. O'nun bilgisi olmadan hiçbir dişi hamile kalamaz ve doğuramaz." (Fâtır: 11)

Bunca Âyet-i kerime'leri önünüze sürüyoruz ki Yaratan'ın, Yaşatan'ın Hazret-i Allah olduğu bilinsin. O ne murad ederse o olur. Bu bakımdan dinimizin yasakladığı haram yollara ve sağlık bakımından yanlış işlere tevessül edilmesin.

"Yaratmak da emretmek de O'na mahsustur." (A'râf: 54)

"Hicri Yeni Yılı"nızı tebrik eder, tüm İslâm âlemine hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Allah'tan niyaz ederiz.

Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Yaratan, Yaşatan, Öldüren; Hazret-i Allah'tır! - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Yaratan, Yaşatan, Öldüren; Hazret-i Allah'tır!