Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI - HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (13) - Ömer Öngüt
HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (13)
ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI
Dizi Yazı - Ashâb-ı Kiram -r. anhüm-
1 Haziran 2014

 

ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN
HAYATI

Ashâbım Yıldızlar Gibidir. Hangisine Uyarsanız Hidayeti Bulmuş Olursunuz." (Beyhâkî)

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (13)

 

Nurlu Sözler:

"Ben Allah'ımı gördüm, başka bir şey görmedim."

"Hamdolsun o Allah'a ki, mahlûkatına kendisini bilmek için, kendisini bilmekten âciz olduklarını bilmekten başka bir yol vermedi."

Hazret-i Ali -radiyallahu anh-, Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh-e; "Bu mertebeye nasıl ulaştığını" sorduğunda şöyle cevap vermişlerdi:

"Hiçbir an Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-in iki kaşının arasını gözlerimin önünden ayırmadım."

"Şu dört haslet kimdeyse Hazret-i Allah onu bağışlar:

Günahkârın tevbe etmesi. Gururlunun kibrini kırması. İhtiyaçlı olanın, ihtiyacının giderilmesi. Allah'tan yardım isteyen, başkasından değil! O ihtiyaç sahiplerinin yegane sığınağıdır.

"Hakk'ı tanıyanların kölesi ol."

"Ağlayabilen ağlasın, ağlayamayan ağlar gibi dursun."

"İdrakin aczini idrak, idrakin ta kendisidir."

"Unutmasından korkan Resulullah Aleyhisselâm'a çok Salât-ü selâm getirsin."

"Allah sevgisine mazhar olan bir kimseyi, bu sevgi dünyaya dalmaktan, insanlara karışıp onlarla ömür tüketmekten muhafaza eder."

"Müslümanların içinde bulundukları sıkıntı, İslâm'ın içine düştüğü çıkmaz, ancak İslâm'ın ilk günlerindeki metodun tatbikiyle düzelir."

"Sabır imanın yarısıdır, yakîn ise imanın tamamıdır."

"Hayasız insan halk içinde çıplak oturan kimse gibidir."

"Doğruluk üzere ol, velev ki doğruluk ölüme götürse dahi ondan ayrılma. Doğruluk bir emanettir, yalan bir hıyanettir.

"Mal cimrilerde, silâh korkaklarda, karar alma da zayıflarda olursa işler bozulur."

Allah-u Teâlâ'ya şöyle bir niyazları vardır;

"Allah'ım! Bana kâmil bir iman, hakiki ilim, sıhhat, afiyet, hayırlı niyet ihsan buyur."

 

Zikir Telkini:

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde:

"Ey iman edenler! Allah'ı çok çok zikredin!" buyuruyor. (Ahzâb: 41)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bu emr-i ilâhi'yi alınca:

"Cenâb-ı Hakk benim göğsüme ne döktüyse, ben de onu olduğu gibi Ebu Bekir'in göğsüne boşalttım." (Risâle-i Es'adiyye. 6. Fasıl)

Hadis-i şerif'i mucibince Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh-i çağırıp "Kalbî" zikri telkin ettiler. "Cehrî" zikri ise Hazret-i Ali -radiyallahu anh-e tâlim buyurdular. Onlar da Ashâb-ı kiram -radiyallahu anhüm- Hazeratı'na tebliğ ve talim ettiler. Ashâb-ı kiram -radiyallahu anhüm- da öğrendikleri usül üzere kalbi ve cehri zikirleri icrâ ettiler.

Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh- bu telkin ve nispeti Resulullah Aleyhisselâm'dan teveccüh ile bâtınen almıştır. Bu nispet ona mahsustur.

"Ebu Bekir sizi orucunun ve namazının çokluğu ile değil, ancak kalbine dökülen bir şeyle geçmiştir."

Hadis-i şerif'i kalbi zikir ve murakabada Nakşibendi büyüklerinin delilidir. O ki; hakikat ehlinin rehberi, müşahede ehlinin öncüsüdür.


  Önceki Sonraki