Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
ŞİİR - Gönlüme Düştün Aşk Diye... - Ömer Öngüt
Gönlüme Düştün Aşk Diye...
ŞİİR
Şiir Sayfası
1 Haziran 2014

 

GÖNLÜME DÜŞTÜN AŞK DİYE...


Bir Allah'ın bir yolu,
İki hâtem, bir ruhu,
Halifesi illâ-hû,
Şâh-ı begâ Sultanım...

Dinime bir iman diye,
Rabb'ime bir emân diye,
Ruhuma gizli cân diye,
Gelir benim Sultanım...

Bir nazârı bin devâ,
Ab-ı hayat imâna,
Canlardan âziz câna,
Çeşm-i Hüdâ Sultanım...

Kapına gelsem kul gibi,
Koklayıversem gül gibi,
Varlığım uçsa kül gibi,
Bilir benim Sultanım...

Sahib-i Zât-ı ulyâ,
Nurundan lutf-u sehâ,
Bend'olmuş aşk-ı Mevlâ,
Râh-ı şeydâ Sultanım...

Gönlüme düştün aşk diye,
Gözüme düştün yaş diye,
Ardına düştüm koş diye,
Çağır benim Sultanım...

Sadr-î marifet kenzî,
Aynî'nde cemâl seyri,
Hakk ile nehâr leyli,
Ru'yî ziyâ Sultanım...

Sırrıma dolsa nur gibi,
Sinemi sarsa ser gibi,
Kalbimi yaksa kor gibi,
Bulur benim Sultanım...

Dilinde zikr-i Furkân,
Delil Rasul-ü zişân,
Rahmân-ı Gufrân nihân,
Şehr-û burhân Sultanım...

Allah içindi her şeyi,
Aşk-ı muhabbet şevkini,
İlm-i ledûn'ü bal gibi,
Verir benim Sultanım...

El-fakr'u tâc'ı bahâ,
Fân ile her dem-bekâ,
Hatm-i evliyâ ûlâ,
Bahr-i fenâ Sultanım...

Salât ruh-u âlî'ye,
Selâm hatm-i sâni'ye,
Sırrın sâdık sineye,
Açar benim Sultanım...

Göçtüğün günden beri,
Ardından garip GAYRÎ,
İhvanına Refik'i,
Derd-i devâ Sultanım...

Dervişi gelir yel gibi,
Merkadine bir sel gibi,
Her sevenin bir el gibi,
Alır benim Sultanım...

Hayri Çelik


  Önceki Sonraki