Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
ŞİİR - Görebildin mi? - Ömer Öngüt
Görebildin mi?
ŞİİR
Şiir Sayfası
1 Haziran 2013

 

GÖREBİLDİN Mİ?


Bir dil vardı ki, Hakk'ı duyuran
Nebiler misâl, hâdim-i Kur'an
Berzâh-ı aziym, sözleri Furkân

Geldi geçti Hatem Sultan;
Görebildin mi, duyabildin mi, bulabildin mi?

Seksen beş yıldır Mevlâ'ya seyri
Ferd-i kemâlat, devr-i tecellî
Refik-i Hüdâ, gönlünde zikri

Allah! Allah! diyen dili;
Duyabildin mi, sayabildin mi, uyabildin mi?

Hatem olduğun Âlem'ler söyler
Nice evliyâ hep onu gözler
Şimdi ihvanın himmetin bekler

Ayağın tozuna yüzler;
Sürebildin mi, serebildin mi, sevebildin mi?

Her dem yazdığı, Hakk'ın has ilmi
Hikmeti'l-ulyâ, kudret kalemi
Cevâhirullah... esrarı gizli

Binlerceden bir inciyi;
Çözebildin mi, görebildin mi, derebildin mi?

Umman eyledi ümmî kalbini
Fetheden buldu, onda kemâli
İhya eyledi Hâtem sevgisi

Feyzinden katre nasibi;
Alabildin mi, tadabildin mi, kanabildin mi?

Davet eyledi kâmil imana
Seyfullah oldu, Allah yoluna
İhvanın koydu cihad safına

Siyah sancağı altına;
Girebildin mi, gelebildin mi, durabildin mi?

Hâtem Sultan'ı Mevlâ metheyler
Kâdem-i Resul... Cemâl seyreyler
Nûr-î mahremde misafir eyler

Rabb'im sığmış kalbinde yer;
Bulabildin mi, alabildin mi, girebilidin mi?

Şeyhimin yolu; her nefes zikri
Hiçliğe inmek azmi, gayesi
Zerre kul olmak, ihvana hilmi

Emmâreden geçip nefsi;
Bilebildin mi, ezebildin mi, geçebildin mi?

Gayrî der yâ Rabb! Himmet el-aman
Olmak muradım Hâtem'e ihvan
Salât-ü selâm nuruna her an

Vacip oldu ona iman;
Edebildin mi, erebildin mi, sevebildin mi?

Hayri Çelik


  Önceki Sonraki