Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Nafile Namazlar (4) - Ömer Öngüt
Nafile Namazlar (4)
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Nisan 2013

 

İSLÂM İLMİHALİ

NAFİLE NAMAZLAR (4)

 

TEHECCÜD NAMAZI (2)

Bir Hadis-i şerif'lerinde de buyuruyorlar ki:

"Sizden biriniz uyurken şeytan onun ensesine üç düğüm vurup 'Yat, daha gece uzun.' der, ensesini sıvazlar. O kimse uyanıp da zikrullahla meşgul olursa, o düğümün biri çözülür. Kalkıp abdest alırsa diğeri, namaz da kılarsa son düğüm çözülür. Artık o, gönlü hoş ve huzurlu bir hâlde sabaha çıkar.

Fakat zikretmez, abdest alıp namaz kılmazsa gönlü kirli ve uyuşuk bir hâlde sabahlar." (Buharî. Tecrid-i sarih: 588)

Teheccüd namazı çok faziletlidir. Hadis-i şerif'lere göre, farzlardan sonra en kıymetli namazdır.

Bir Hadis-i şerif'te şöyle buyurulmaktadır:

"Farzlardan sonra namazların efdâli geceleri kılınan teheccüd namazıdır." (Müslim)

Sâlih kulların âdetidir. İnsanı Allah'a yaklaştırır. Günahlara kefarettir, günah işlemekten alıkoymaya sebeptir. Bedenî ve ruhî hastalıklara şifâdır.

Mümin için gece namazı mutlaka lüzumludur. Velev bir koyun sağacak kadar olsun.

Hadis-i şerif'lerinde buyururlar ki:

"Bir erkek, gecenin bir vaktinde karısını uyandırır da her ikisi namaz kılarsa çok zikreden erkekler ve kadınlar arasına yazılırlar." (Ebû Davud)

"Rabb'imiz Tebâreke ve Teâlâ gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına inerek 'Bana kim duâ ederse, duâsına icâbet ederim. Kim benden isterse dilediğini veririm. Kim günahlarının bağışlanmasını isterse mağfiret ederim." buyurur. (Buharî. Tecrid-i sarih: 590)

"Gecede öyle bir saat vardır ki, bir müslüman o saate rastlar da Allah'tan dünyâ ve âhiret işinden bir hayır isterse Allah o kimsenin dileğini muhakkak verir. Bu her gece böyledir." (Müslim)

Cenâb-ı Hakk teheccüde kalkanları Kur'an-ı kerim'inde medh-ü senâ ediyor:

"Gece teheccüd namazı kılmak için yanları yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümid ile Rabb'lerine duâ ederler. Kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden de hayra harcarlar. Artık onlar için, yaptıklarına karşılık olarak gözler aydınlatıcı nimetlerden kendilerine neler hazırlandığını kimse bilemez." (Secde: 16-17)

"Onlar gecelerini Rabb'leri için kıyâma durarak ve secdeye kapanarak geçirirler." (Furkan: 64)

"Şüphesiz ki gece kalkıp ibâdet etmek daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir. Çünkü gündüz, seni uzun uzun alıkoyacak işler vardır." (Müzzemmil: 6-7)

Teheccüd namazı kılanlar, hamama girip yıkanmış gibi olurlar. Tesbih namazı kılanlar ise, hamamda yıkanıp keselenenlere benzerler. Şu kadar var ki, yapılan bütün işler ahkâm dâiresinde olacak.


  Önceki Sonraki