Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Nafile Namazlar (2) - Ömer Öngüt
Nafile Namazlar (2)
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Şubat 2013

 

İSLÂM İLMİHALİ

NAFİLE NAMAZLAR (2)

 

TAHİYYETÜL MESCİD NAMAZI

Kerahat vakti dışında mescide girince oturmadan iki rekât namaz kılmak menduptur.

Eğer camide vakit namazı kılınıyorsa, Tahiyyetül mescid namazının yerini tutar.

Hadis-i şerif:

"Biriniz mescide girince iki rekât namaz kılmadan oturmasın." (Buhârî)

Kerahat vakitleri:

1- Güneşin doğuşundan itibaren kırkbeş dakikalık zaman. 2- Öğleye bir saat kalaki istivâ vakti. 3- İkindi-Akşam arasındaki zaman.

 

İŞRAK NAMAZI

Güneş doğduktan kırk beş dakika sonra iki rekât olarak kılınır, çok faziletlidir.

Hadis-i şerif:

"Sabahleyin her kemiğinize karşılık bir sadaka vardır. Her tesbih bir sadakadır. Her hamd bir sadakadır. Her tehlil bir sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği emretmek bir sadakadır. Kötülükten nehyetmek bir sadakadır.

Kuşluk vaktinde kılınan iki rekât namaz ise bütün bunlara bedeldir." (Müslim)

 

DUHA (KUŞLUK) NAMAZI

Bu namazın vakti gündüzün dörtte biri geçtikten sonra başlar, istivâ vaktine yani öğleye bir saat kalaya kadar devam eder. Dört, sekiz veya on iki rekât olarak kılınır. Gündüz kılındığı için dört rekâtta bir selâm verilir.

Hadis-i şerif:

"Kim kuşluk namazı kılmaya devam ederse, günah-ı sağiresi deniz köpüğü kadar dahi olsa mağfiret olunur." (İbn-i Mâce)

 

EVVABİN NAMAZI

Akşam namazından sonra altı rekât olarak kılınır. İki rekâtta bir selâm verilir.

1. ve 2. rekâtlarda Fâtiha'dan sonra üçer İhlâs sûresi.

3. ve 4. rekâtlarda Fâtiha'dan sonra birer İhlâs sûresi.

5. rekâtta Fâtiha'dan sonra Felâk sûresi,

6. rekâtta ise Fâtiha'dan sonra Nâs sûresi okunur.

Hadis-i şerif:

"Akşam namazından sonra söz söylemeksizin altı rekât namaz kılmaya devam edenlerin elli senelik günah-ı sağiresi mağfur olur." (C. Sağir)

 

HIFZ-I İMAN HIFZ-U HİMÂYE NAMAZI

Evvabin namazının hemen arkasından kılınır.

Birinci rekâtta Fâtiha'dan sonra bir Âyet-el Kürsî ve:

"Ey Rabb'imiz! Bizi doğru yola hidayet ettikten sonra kalplerimizi saptırıp döndürme. Bize kendi nezdinden bir rahmet ver. Şüphesiz bağışı en çok olan sensin. Ey Rabb'imiz vukûunda aslâ şüphe olmayan bir günde sen insanları mutlaka toplayacaksın. Şüphesiz ki Allah sözünden dönmez." (Âl-i İmran: 8-9) Âyet-i kerime'si okunur.

İkinci rekâtta Fâtiha'dan sonra Elemneşrahleke sûresi okunur.

Selâm verdikten sonra secdeye gidilir ve on defa salâvat-ı şerife getirilir. Akabinde hıfz-ı iman hıfz-u himâye için Cenâb-ı Hakk'a niyazda bulunulur.


  Önceki Sonraki