Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Cemaatle Namaz ve İmamlık (2) - Ömer Öngüt
Cemaatle Namaz ve İmamlık (2)
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Mart 2012

 

İSLÂM İLMİHALİ

Cemaatle Namaz ve İmamlık (2)

 

İmam ve Cemaat:

İmam olacak kimsenin mümin, âkil bâliğ olması, erkek olması, namaz câiz olacak kadar Kuran-ı kerim'den ezberi bulunması, telâffuzunun düzgün olması, özür sahibi olmaması gerekir.

İmam olacak şahısta aranılacak vasıfların başında namaza ait meseleleri en iyi bilmek gelir. Bundan sonra kıraatı en güzel olan, takvâca en üstün olan, daha yaşlı olan, daha ahlâklı olan, güzel huylu güzel yüzlü güzel sesli olan, aslı nesli belli, elbisesi temiz olan imam olmaya tercih edilir.

Hülâsa mükemmel durumda olanın imameti daha faziletlidir.

• Normal durumda olan özür sahibine, secde ve rükûunu normal yapabilen ima ile kılana, farzı kılan nafileyi kılana uymaz. Abdestlinin teyemmümlüye, abdest uzuvlarını yıkayanın yaralarını meshedene, ayakta duranın oturana, nafile kılanın farz kılana uyması câizdir.

• Namazın bitiminde imamın cemaate dönmesi sünnettir.

 

Safların Düzeni:

• İmamdan başka tek bir kişi varsa, imamın sağında ve bir kaç parmak gerisinde durur. Arkasına veya soluna durmak mekruhtur.

• İmamla beraber iki kişi cemaat bulunursa; birisi arkasına diğeri onun sağına, üç olursa soluna durur. Saf böylece bir sağına bir soluna olmak üzere genişler. İmamın, safın sağ veya sol önünde durması sünnete aykırıdır.

• Cemaatın birisi erkek diğeri kadın olursa; erkek imamın sağında ve biraz gerisinde, kadın ise arkasında bulunur.

• İmamın arkasında önce erkekler saf bağlar, sonra erkek çocuklar, daha sonra da kadınlar saf olurlar.

• Mahremi bile olsa kadınlarla aynı hizada namaz kılmak, kadının sağındaki solundaki ve arkasındaki birer kişinin namazını bozar.

• Camide ilk safın fazileti ve sevabı fazladır. İmamlığa ehil olmak şartıyla, imamın hemen arkasında durmak daha sevaplıdır. Birinci saf ikinci saftan, ikinci üçüncüden, üçüncü dördüncüden... daha faziletlidir.

• Cemaatten birinin ön safta yer olduğu halde safın arkasında tek başına imama uyması mekruhtur.

• Safların düzgün ve omuzlar birbirine değecek şekilde sık olması, açıklık bırakılmaması lâzımdır. Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz, bu hususta kesin emirler vermişlerdir. İmamın bu durumu cemaate daima hatırlatması lâzımdır.

Hadis-i şerif'lerinde şöyle buyuruyorlar:

"Namaza durduğunuz vakit saflarınızı güzelce düzeltiniz. Aksi halde Allah'ın yüzlerinizi ayrı ayrı tarafa çevireceğini muhakkak biliniz." (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 409)

"Namaz saflarınızı düzgün ediniz. Zira safların düzgünlüğü namazın doğru kılınması cümlesindendir." (Buhârî)


  Önceki Sonraki