Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 218.SAYI - Ömer Öngüt
218.SAYI, Kasım 2011
Hakikat 218. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

İnsanı insan yapan, onun her türlü faaliyetlerine mânâ kazandıran ve ilâhî emirler karşısında insanın yükümlülük ve sorumluluk altına girmesini sağlayan akıldır.

Akıl, Allah-u Teâlâ'nın kullarına lütfettiği en büyük nimetlerden birisidir. Buna rağmen vahiy nuru, peygamber nuru olmadan hakikati bilemez, doğru yolu bulamaz.

Aklı göze benzetirsek, din güneş mesabesindedir. Göz ne kadar keskin olsa da, gece karanlığında hiçbir yeri göremez, hiçbir işe yaramaz.

Aklın en büyük desteği dindir. Akl-ı selim, din ile birleştiği zaman, Hakk ve hakikati tasdik eder ve Allah-u Teâlâ'nın methine mazhar olur.

"O kullarım ki, sözü işitip de onun en güzeline uyarlar. İşte bunlar Allah'ın kendilerine hidayet ettiği kimselerdir. İşte bunlar öz akıl sahiplerinin tâ kendileridir." (Zümer: 18)

Onlar nefislerinin arzularına kapılmayıp, dünya saâdetinin, ahiret selâmetinin yolunu takip etmeye devam edip dururlar.

Akıl ancak; İslâm dinine uymakla, Allah-u Teâlâ'nın emirlerini yapıp nehiylerinden kaçınmakla, Resulullah Aleyhisselâm'ın emir ve izinden yürümekle Hakk'ın sevgisini kazanır.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde buyurur ki:

"Resul'üm! Onlara söyle: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tâbi olun ki, Allah da sizi sevsin." (Âl-i imrân: 31)

Kalplerinizden perdeleri kaldırsın, aşırılıklarınızı gidersin, sizi cennetlerine yaklaştırsın ve katında sizlere yer hazırlasın.

Hazret-i Ali -radiyallahu anh- Efendimiz şöyle buyuruyorlar:

"Akıllının dili kalbinde, ahmağın dili ağzındadır. Edep, aklın suretidir. Kötü edeple şeref olmaz. Cehaletten daha kötü hastalık yoktur. Akıl tam olunca söz eksik olur."

Bu hikmetli beyanlarının özünde çok gizli ilimler, çok gizli sırlar var. Az ve öz olan sözleri onun ilminin büyüklüğünü gösterir, o bir derya idi, bir âlemdi.

İşte bu ayki dergimizde; Hazret-i Ali -radiyallahu anh- Efendimiz'in bu beyanları tek tek ele alınmış, Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif'lerin nur ışığı altında açıklanmış ve Ümmet-i Muhammed'in istifadesine arz edilmiştir.

Ekim ayı içinde vuku bulan ve Van ilimiz başta olmak üzere civar yerleri de etkileyen deprem nedeniyle, bütün milletimizin başı sağolsun. Rabbimiz Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinden ölenlere rahmet, geride kalan yakınlarına sabr-ı cemil, hasta ve yaralılara da acil şifalar niyaz ederiz.

İman ehli olanlar şehid olarak göçer.

Çünkü Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz binaların yıkılması esnasında ölenlerin şehid olduklarını beyan buyurmuşlardır.

"Zulmen kesici aletlerle öldürülen, tâun, binaların yıkılması, yırtıcı hayvanların yemesi, boğulma, ishal sebebiyle için kuruyup yanması, zâtülcenb hastalıkları, bunların hepsi şehid olarak ölmeye sebep olur." (Buhari)

Allah-u Teâlâ dilediğini korudu, murat ettikleri de şehid oldu.

Bu ilâhi bir hükümdür. Mülkün sahibi mülkünde murad ettiğini yapar, bunu kimse engelleyemez.

Nitekim Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde:

"O'nun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez." buyurmaktadır. (En'am: 59)

En küçük misal olan "Yaprak düşmesi" misali ile bütün hâl ve ahvale işaret edilmiştir.

Kula düşen tam bir teslimiyet ile Hakk'a bağlanmak ve verilen akıl nimetiyle düşünüp her türlü tedbirini almak, sonra takdire rızâ göstermektir.

Ayrıca bu ay içinde idrak edilecek olan mübarek "Kurban Bayramı"nızı ve yine bu ay içinde başlayacak olan "Hicri Yeni Yılı"nızı tebrik eder, Cenâb-ı Hakk'tan hayırlara vesileler olmasını niyaz eyleriz.

Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Gerçek Akıl Sahipleri - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Gerçek Akıl Sahipleri