Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Namazın Sünnetleri ve Müstehabları - Ömer Öngüt
Namazın Sünnetleri ve Müstehabları
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Temmuz 2011

 

İSLÂM İLMİHALİ

Namazın Sünnetleri ve Müstehabları

 

NAMAZIN SÜNNETLERİ

"Allahu Ekber" diyerek namaza başlanırken, kunut ve bayram namazı tekbirleri alınırken avuç ayaları ön tarafa gelecek şekilde elleri kulak hizasına (kadınlar omuz hizasına) kaldırmak, sonra bağlamak.

• Tekbir alırken parmakları tabii halde açık bulundurmak.

• Namaza başlayınca içten "Sübhaneke" duâsını okumak.

• Fâtiha sûresini okumaya başlamadan "Euzü-besmele" çekmek. Fâtiha'dan sonra sessizce "Âmin" demek.

• İftitah tekbirinden başka bütün tekbirler.

• Elleri bağlarken sağ elin içini göbeğin altında sol el üzerine koymak, sağ elin baş ve küçük parmakları ile sol bileği kavramak. (Kadınlar göğüsleri üzerine bağlar.)

• Kıyamda iken iki ayak arasında dört parmak kadar bir aralık bırakmak

• Rükûda üç kere "Sübhane Rabbiyel Azim" ve her secdede üçer kere "Sübhane Rabbiyel A'lâ" demek.

• Rükûda parmaklar açık olarak diz kapaklarını tutmak. Dizleri dik, sırtı düz, başı dosdoğru tutmak. (Kadınlar rükûda dizlerini bükerler, bellerini fazla eğmezler.)

• Doğrulurken "Semiallahu Limen Hamideh", doğrulunca da "Rabbenâ Lekel Hamd" demek.

• Secdeye varırken önce dizleri, sonra elleri, sonra da yüzü yere koymak. Kalkarken önce yüzü, sonra elleri ve dizleri kaldırmak.

• Secdelerde başı iki eller arasında yere koyup, elleri yüzden uzak bulundurmamak.

• Sol ayağı yere yatırıp sağ ayağı dikmek.

• İki secde arasında oturmak.

• Oturuşta elleri dizlere koymak, "Ettahiyyatü" duâsını içinden okuduktan sonra "Allahümme Salli ve Allahümme Barik" duâlarını ve diğer duâları okumak.

Selâmda başı önce sağa sonra sola çevirmek. Her iki tarafa "Esselâmu aleyküm ve Rahmetullah" diye selâm vermek.

 

NAMAZIN ÂDÂBI
(MÜSTEHABLARI)

• Namazda Allah'ın huzurunda bulunduğunu düşünmek, zâhirî ve bâtınî olarak huzur ve haşyet içinde bulunmak.

• Ayakta iken secde yerine, rükûda iken ayakların üzerine, secdede iken burunun iki kanadına, otururken kucağa, selâm verirken omuz başlarına bakmak.

• Rükû ve secdelerde tesbihleri üçten ziyade yapmak (Beş, yedi, dokuz olabilir)

• Öksürmek, geğirmek ve esnemek gibi şeyleri gücü yettiği kadar yapmamaya ve önlemeye çalışmak.

• Müezzin "Hayyâalelfelâh" derken imam ve cemaat ayağa kalkmak.

• "Kad kâmetissalâh" derken namaza başlamak.


  Önceki Sonraki