Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Namazın Farzları ve Vâcipleri - Ömer Öngüt
Namazın Farzları ve Vâcipleri
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Haziran 2011

 

İSLÂM İLMİHALİ

Namazın Farzları ve Vâcipleri

 

NAMAZIN FARZLARI

1– Dışındaki Farzlar:

Hadesten tahâret: Mânevî pisliklerden temizlenmek. Abdestsiz olanın abdest alması, gusül abdesti alması icap etmiş olanın gusletmesi.

Necasetten tahâret: Namaza başlamadan önce; bedeni, elbise ve çamaşırları, namaz kılınacak yeri, namaza engel olacak gözle görülür her türlü pislikten temizlemek.

Setr-i avret: Namazda vücudun kapatılması gereken yerleri örtmek.

İstikbâl-i kıble: Namaz kılarken Mekke-i Mükerreme'deki Kâbe-i muazzama'ya yönelmek.

Vakit: Beş vakit namazı, vakti girince kılmak. Her namazın ilk vaktini ve son vaktini bilmek gerekir.

Niyet: Kılınacak namazın hangi vaktin namazı olduğunu hatıra getirmek. Bu niyeti dil ile söylemek sünnettir.

 

2– İçindeki Farzlar:

İftitah tekbiri: "Allahu Ekber" diyerek başlamak.

Kıyam: Namazda ayakta durmak.

Kıraat: Namazda ayakta iken Ku'an-ı kerim'den bir miktar okumak. (Üç kısa âyet, veya üç kısa âyete eşit uzunlukta bir âyet.)

Rükû: Eller dizlere değecek kadar öne doğru eğilmek.

Sücûd: Ayak, diz, el, alın ve burunu yere koymak suretiyle bir rekâtta iki kere secde etmek.

Ka'de-i ahîre: Namazın sonunda "Ettahiyyatü"yü okuyacak kadar oturmak.

 

NAMAZIN VÂCİPLERİ

• Her namaza "Allahu Ekber" lâfzıyla başlamak.

• Her rekâtın başında "Fâtiha" sûresini okumak.

• Fâtiha'yı sûre veya âyetten önce okumak.

• Fâtiha'ya bir sûre veya âyet eklemek. Yani farz namazların ilk iki rekâtında, vitir ve nâfile namazların her rekâtında "Fâtiha"dan sonra bir sûre veya üç kısa âyet veya uzun bir âyet okumak.

• İmamın, sabah, akşam, yatsı namazlarının birinci ve ikinci rekâtlarında, cuma, bayram, teravih ve vitir namazlarında Fâtiha ve sûreleri açıktan, öğle ve ikindide içinden okuması.

• İmama uyan kimsenin namazların hepsinde Fâtiha ve sûre okumadan susması.

• Vitir namazında kunut duâlarını okumak.

• İki secdeyi birbiri ardınca yapmak, secdede burunu da alınla birlikte yere koymak.

• Bir farzdan diğerine geçerken "Sübhanellah" diyecek kadar ara vermek.

• Rükû ve secdelerden kalkarken iyice doğrulmak.

• Tâdil-i erkâna riayet etmek.

• Üç ve dört rekâtlı namazlarda, ikinci rekâttan sonra oturmak; ilk ve son oturuşta "Ettahiyyatü"yü okumak.

• Namazların sonunda sağ ve sol tarafa selâm vermek. "Es-selâmu aleyküm ve rahmetullah" cümlesinin "Es-selâm" kısmını söylemek vâcip, diğer kısmını söylemek ise sünnettir.

• Bayram namazlarını kılarken zâid tekbirleri almak.

• Namazda yanılırsa sehiv secdesi yapmak.

• Namaz içinde okunan secde âyetinden dolayı tilâvet secdesi yapmak.


  Önceki Sonraki