Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ - Âdiyât Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (1) - Ömer Öngüt
Âdiyât Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (1)
KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ
Dizi Yazı - Tefsir
1 Kasım 2010

 

KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ

Âdiyât Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (1)

 

Sûre-i Şerif'in Takdimi:

Mekke-i mükerreme döneminde Âsır sûre-i şerif'inden sonra nâzil olmuştur. On bir Âyet-i kerime, yirmi sekiz kelime ve yüz yirmi harften müteşekkildir.

Birinci Âyet-i kerime'de geçen ve "Nefes nefese koşan atlar" mânâsına gelen "Âdiyât" kelimesi bu Sûre-i şerif'e isim olmuştur.

Muhtevâsı:

Bu mübârek Sûre-i celîle Allah yolunda cihad edenlerin soluk soluğa koşan atlarına yemin ederek başlar.

İlk beş Âyet-i kerime'de kıyameti hatırlatan bir harp sahnesi gözler önüne serilmekte; kıvılcımlar saçan, sabahın ilk saatlerinde baskınlar yapan, orada tozu dumana katan, düşman birliklerini çepeçevre kuşatıp onlara cepheden saldıranlar üzerine yemin edilerek şanlı mücahitlerin Allah katındaki faziletleri belirtilmektedir.

Mütebâki Âyet-i kerime'lerde ise, insanoğlunun umumiyetle nankör ve menfaat düşkünü olduğu, bu durumunun ileride kendilerine çok büyük zararlar getireceği, gün gelip yaptıklarının hesabını vermek üzere ilâhî huzura çıkacakları beyan edilmektedir.

Cihadın Ruhu:

Allah-u Teâlâ inananları Allah yolunda cihada, kahramanlığa ve fedakârlığa teşvik ederek Âyet-i kerime'lerinde şöyle buyurmuştur:

"Andolsun o koştukça koşanlara!" (Âdiyât: 1)

İ'lây-ı kelimetullah için, üstlerinde mücahitler olduğu halde, nefes nefese, soluk soluğa, boyunlarını uzatarak koşan atlara!

"Andosun kıvılcımlar saçanlara!" (Âdiyât: 2)

Allah yolunda cihad eden gazilerin, nalları taşlara çarparak kıvılcımlar çıkaran atlarına!

"Andolsun sabahleyin akına çıkanlara!" (Âdiyât: 3)

Sabah erken saatlerde düşman üzerine baskın yapan akıncı mücahitlere!

"Andolsun orada tozu dumana katanlara!" (Âdiyât: 4)

Ortalığı toz-dumana katarak düşmana korku ve dehşet veren yiğit süvarilere!

"Andolsun o toz duman içinde bir topluluğun ortasına dalanlara!" (Âdiyât: 5)

Her an baskın yapmak için fırsat kollayan din düşmanlarının tertip ve düzenlerini bozmak, saflarını darmadağın etmek için kendilerini bir anda düşman topluluklarının ortasında bulanlara!

Bu müjde sadece Asr-ı saâdet'e münhasır olmayıp şümulü kıyamete kadar devam eder. Bilhassa fitne ve fesadın ayyuka çıktığı âhir zamanda gelecek olan mücahitlere de şâmildir.

 


  Önceki Sonraki