Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 189.SAYI - Ömer Öngüt
189.SAYI, Haziran 2009
Hakikat 189. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Geçtiğimiz ay Mardin'de yaşanan vahşet nasıl bir zamanda yaşadığımızı, insanoğlunun ne hale geldiğini gösteren en acı ve dehşet verici bir olay oldu.

Adam öldürmelerin çoğalması kıyamet alâmetlerindendir.

Bir Hadis-i şerif'lerinde Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz:

"Herc çoğalmadıkça kıyamet kopmayacaktır."

Buyurmuşlar, Ashâb-ı kiram: "Herc nedir yâ Resulellah?" diye sorduklarında:

"Katildir katil!" buyurmuşlardır. (Müslim: 157)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir Hadis-i şerif'lerinde de şöyle buyurmuşlardır:

"Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, insanlara öyle bir zaman gelecek, katil niçin öldürdüğünü, maktül de niçin öldürüldüğünü bilmeyecektir." (Müslim)

Bugünkü anarşi, bugünkü sebepsiz katliamlar beyan ediliyor.

Gördüğünüz gibi öyle katliamlar oluyor ki, değil Türkiye, bütün dünya dehşete kapılıyor.

Halbuki insan öldürmek İslâm'da en büyük bir suç ve en büyük bir günahtır.

Allah-u Teâlâ bir mümini haksız yere öldürmenin büyük bir cinayet olduğunu ve o nispette cezaya sebep olacağını beyan buyurmaktadır:

"Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası, içinde devamlı kalacağı cehennemdir." (Nisâ: 93)

Çünkü o, çok büyük bir suç işlemiştir.

İslâm dini insan hayatını korumuş, cana kıymayı Allah'a inkârdan sonra büyük suçlardan kabul etmiştir.

İnsan öldürmenin haram olduğuna dair pek çok Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif mevcuttur.

İnsan nefsinin ve şeytanın emrettiği kötülükleri terketmekle; Cenâb-ı Hakk'ın emirlerine riayetle mükellef olduğu gibi, O'nun emrinin olduğu yerde "ata"nın veya herhangi bir beşerin hükmü yoktur.

Zira Cenâb-ı Fahr-i Kâinât -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif'lerinde:

"Yaratana isyan yolunda yaratığa itaat edilmez." buyurmuşlardır. (Ahmed bin Hanbel)

Oysa "Aile meclisi" adı altında şuursuzca iradesini "ata"sına ya da her ne sebeple olursa olsun "lider"ine, "önder"ine teslim ederek Allah-u Teâlâ'nın haram kıldığı cana kasteden birçok kimseler oluyor.

Bu halde, cana kasteden mesul olduğu gibi onu teşvik ve sevk eden iki kat mesuldür.

Suçun cinsine göre ceza verilmesi ilâhî adalet gereğidir.

Avrupa Birliği istediği için ölüm cezası ülkemizde kaldırılmıştır. Ancak bu durum hem katillerin çoğalmasına hem de toplumun adalet duygusunun yara almasına sebep olmaktadır. Cinayet işleyen, en yakınlarını öldüren, hunharca katliam yapan kimseler en fazla ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılabilmektedir. Medyada yayınlanan katliam filimleri de toplumu menfi yönde etkilemektedir.

44 kişiyi, anne karnındaki bebekleri bile öldüren bir caniye idam cezası hak değil de nedir?

Cezayı hak edene gerekli cezanın verilmemesi nasıl büyük bir yanlış ise insanlara hak etmedikleri cezanın verilmesi de büyük bir yanlıştır.

Bu mülkün sahibi olan Hazret-i Allah ruhsat veriyor, imtihan etmek için.

Ve fakat o kimseye fırsat vermez.

Fakat münafık ve kâfirlere gelince; imtihanlar bitince, ruhsatı çekince, kaynar suya düşünce, su ile cehennem arasında dolaştırılırken, halleri ne olacak?

Âyet-i kerime'lerde şöyle buyurulmaktadır:

"Boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde kaynar suya sürükleneceklerdir. Sonra da ateşte yakılacaklardır." (Mümin: 71-72)

Önce Hamîm'e sürüklenirler, sonra Cahîm'e atılırlar.

"Onlar cehennem ateşi ile kaynar su arasında dolaşır dururlar." (Rahmân: 44)

İnsanoğluna ancak çalıştığının karşılığı verilecektir.

"Şüphesiz insan için kendi çalışmasından başkası yoktur ve çalışması ileride görülecektir." (Necm: 39-40)

İyisi iyiliğinde, kötüsü kötülüğünde.

Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - "Kim Bir Cana Kıymamış Ya Da Yeryüzünde Bozgunculuk Yapmamış Olan Bir Kimseyi Öldürürse, Bütün İnsanları Öldürmüş Gibi Olur." (Mâide:32) - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
"Kim Bir Cana Kıymamış Ya Da Yeryüzünde Bozgunculuk Yapmamış Olan Bir Kimseyi Öldürürse, Bütün İnsanları Öldürmüş Gibi Olur." (Mâide:32)