Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MUHTELİF MEVZULARDA MÜHİM HADİS-İ ŞERİF'LER - Mühim Hadis-i Şerif'ler - Ömer Öngüt
Mühim Hadis-i Şerif'ler
MUHTELİF MEVZULARDA MÜHİM HADİS-İ ŞERİF'LER
Hadis-i Şerif'ler
1 Mart 2009

 

Muhtelif Mevzularda
MÜHİM HADİS-İ ŞERİF'LER

 

Hazret-i Ebu Hüreyre -radiyallahu anh-den rivayet olunduğuna göre Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Bugün sizden kim oruçlu olarak sabahladı?"

Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh-: "Ben!" dedi.

Resulullah Aleyhisselâm:

"Bugün kim bir cenazeye katıldı?" buyurdu.

Yine Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh-: "Ben!" dedi.

Resulullah Aleyhisselâm:

"Bugün kim bir hastayı ziyaret etti?" dedi.

Bu sefer de Hazret-i Ebu Bekir-radiyallahu anh-: "Ben!" dedi.

Bunun üzerine Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:

"Bunlar bir kimsede biraraya geldi mi, o kimse mutlaka cennete girer!" buyurdular." (Müslim)

Ebu Musa -radiyallahu anh-dan rivayet edildiğine göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyuruyorlar:

"İyi arkadaşla kötü arkadaşın misâli; misk taşıyanla, körük çeken insanlar gibidir. Misk sahibi ya sana kokusundan verir veya sen ondan satın alırsın. Körük çekene gelince ya elbiseni yakar yahut da sen onun pis kokusunu alırsın." (Buhârî, Müslim)

Saîd İbn-u Zeyd -radiyallahu anh-den rivayet edildiğine göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Ebu Bekir cennetliktir, Ömer cennetliktir, Osman cennetliktir, Ali cennetliktir, Talhâ cennetliktir, Zübeyr cennetliktir, Sa'd İbn-u Mâlik cennetliktir, Abdurrahman İbn-u Avf cennetliktir, Ebu Ubeyde İbnu'l-Cerrâh cennetliktir."

(Râvi der ki: Zeyd) onuncu da sükut etti. Dinleyenler: "Onuncu kim?" diye sordular. (Bu taleb üzerine):

"Saîd İbn-u Zeyd!" dedi. Yani bu, kendisi idi. Zeyd sonra ilâve etti:

"Allah'a yemin ederim. Onlardan birinin Resulullah Aleyhisselâm ile birlikte yüzü tozlanacak kadar bulunuvermesi, sizden birinin ömür boyu çalışmasından daha hayırlıdır, hatta ömrü, Hazret-i Nuh Aleyhisselâm'ın ömrü kadar uzun olsa bile." (Ebu Dâvud)

Talha -radiyallahu anh- bir gün Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in huzur-u saadetlerine girdiklerinde, ellerinde bir ayva olduğu halde görür ve kendilerine şöyle söyledikleri rivayet edilir:

"Ey Talha! Şunu al, (ye)! Çünkü bu, kalbe rahatlık verir."

Hazret-i Cündüb -radiyallahu anh-dan rivayet edildiğinde ise Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz şöyle buyurmaktadırlar:

"Kim (başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese) duyurursa, Allah da (onun kusurlarını) duyurur. Kim de riyâ yaparsa Allah da onun riyâsını ortaya çıkarır." (Buhârî, Müslim)

Hazret-i Ebu Zerr -radiyallahu anh-den şöyle rivayet edilmektedir.

"Ashâb-ı kiram'dan bazıları:

"Ey Allah'ın Resul'ü! Zenginler ücretleriyle gittiler. Onlar da bizim gibi namaz kıldılar, bizim gibi oruç tuttular, mallarının artanından da sadaka verdiler!" dediler.

Resulullah Aleyhisselâm:

"Allah size de tasadduk edeceğiniz şeyler verdi: Her bir tesbih sadakadır, her bir tekbir sadakadır, her bir tahmîd sadakadır, her bir tehlil sadakadır, emr-i bi'lma'ruf sadakadır, nehy-i ani'lmünker sadakadır, herbirinizin (hanımıyla) ciması sadakadır!" buyurdular." (Müslim)

İbn-i Ömer -radiyallahu anh-den rivayet edildiğine göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurdular:

"Sıkılık huyundan kaçının. Zira sizden önce gelip geçenler bu huy yüzünden helâk oldular. Şöyle ki: Bu huy onlara cimrilik emretti, onlar hemen cimrileşiverdiler, sıla-ı rahmi kesmelerini emretti, hemen sıla-ı rahmi kestiler, doğru yoldan çıkmayı (fücur) emretti, hemen doğru yoldan çıktılar." (Ebu Dâvud)

Ebu Saîd el-Hudrî -radiyallahu anh-den rivayet edeldiğine göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"İki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmazlar: Cimrilik ve kötü ahlâk." (Tirmizî)

Vâsile İbnu'l-Eska el-Leysî -radiyallahu anh-den yapılan bir rivayette ise Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir gün Tirit tabağının ortasına mübarek ellerini koyarak şöyle buyurmuşlardır:

"Bismillâh diyerek etrafından (kendinize yakın yerinden) yiyin, orta kısmını bırakın. Zira yemeğe bereket ortasından gelir."