Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 174.SAYI - Ömer Öngüt
174.SAYI, Mart 2008
Hakikat 174. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

İmanın en büyük alameti Allah-u Teâlâ’nın hükmüne teslim olmaktır, Allah-u Teâlâ’nın hükmünü dünyaya ve nefsin arzularına tercih etmektir. Bu mihenktir. Birçokları buradan soyulmuştur. Sıfatı İslâm’dır, görüntüsü takvâdır ancak nefsine hoş geleni, dünya hayatını Allah-u Teâlâ’nın hükmüne tercih eder.

“Onlar dünya hayatını âhirete tercih ettiler.” (Nahl: 107)

Dünyayı tercih etti, gitti.

Öyle bir zamandayız ki; ufacık dünyalık için nice imanlar kayıyor. Öyle bir devir ki; ufacık menfaat için nice kimseler cehennemi boyluyor.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurdular ki:

“Amelleri Tihame dağı kadar büyük olan nice topluluklar vardır ki kıyamet günü haşredilecekler ve cehenneme atılmaları emredilecek.”

Ashâb-ı kiram: ‘Namaz kıldıkları halde mi ya Resulellah?’ diye sorunca şöyle devam ettiler;

“Evet bunlar namaz kılarlar, oruç tutarlar, geceleri çok az uyurlardı. Ama kendilerine azıcık bir dünyalık arz edildi mi dört elle sarılırlardı.” (Irakî, Muğni lll. 204)

İşte bugünkü zaman.

Kardeşler! İman buradan kayıyor! “Para, mülk, kadın!” Bu üç yerden imanını değiştiriveriyor.

Bugünkü durum bu.

Allah-u Teâlâ iman nimetini lutfettikten sonra yoldan çıkmak ise çok büyük bir bedbahtlıktır.

“Ey iman edenler! Allah’a ve Peygamber’e hâinlik etmeyin. Kendiniz bilip dururken emânetlerinize de hâinlik etmeyin.

Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır ve büyük mükâfat Allah’ın yanındadır.” (Enfâl: 27-28)

Bakıyoruz en yakınlarımızdan dünya yüzünden imandan kayanlar oluyor. Bunu ne yaptı? Dünya yaptı.

Daha doğrusu iman arıyoruz. Kimde olduğu belli değil. Ama bilmiyorum kimde var, kaç kişide var?

Şu dökülenler bu yüzden döküldü. Onun için dön dolaş iman. Kimde var o aranıyor. Küçücük bir menfaat bir ebediyatı götürüyor.

İmandan kayan öyle kimseler var ki, üzülmemek, gözyaşı dökmemek elde değil.

Bunu ne yaptı? Dünya yaptı.

Nasıl yaptı?

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif’lerinde buyururlar ki:

“Dünya mal ve şerefine karşı kişinin içinde beslediği hırsı; dinine, koyun sürüsüne saldıran iki kurttan daha zararlıdır.” (Camiu’s-Sağir)

Dünyada, insanlar arasında şerefli olayım, itibarlı olayım diye benlik deryasına düşeceksin, böylece Allah katındaki, ahiretteki şerefini kaybedeceksin; dünyada malım olsun, çoluk-çocuğumun parası olsun diye cifeye daldıkça dalacaksın, böylece ahiretteki nimetlerden olacaksın! Şerefini, imanını kaybedeceksin.

Kurdun koyun sürüsüne daldığı gibi, şeytan da böyle böyle insanın imanına, şerefine dalar.

Nefsini yükseltmek isteyen imanınını alçaltır. Nihayetinde imanını kaybeder.

Değer mi? Değmez! Hiç değmez!

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif’lerinde münafıkların alâmetlerini şöyle haber veriyor:

“Dört şey her kimde bulunursa hâlis münafık olur. Her kimde bunlardan biri bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendinde münafıklıktan bir huy var demektir: Emanet edilince hiyanet eder; söz söylerken yalan söyler; söz verince sözünde durmaz; husûmet zamanında haddi aşar (haktan ayrılır).” (Buhâri)

Alâmetlerine bakarsan bunları tanırsın. Kimse “Ben münafıkım!” demez. Alâmetlere baksın kendisini görsün. Dikkat et! İnsan mısın, hayvan mısın? Müslüman mısın, Münafık mısın? Bugün sıfat-ı insaniyede çok az insan var.

Bu ay içerisinde idrak edeceğimiz mübarek “Mevlid Kandili”nizi tebrik eder, Cenâb-ı Hakk’tan hayırlara vesile olmasını niyaz ederiz.

Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - "Onlar Dünya Hayatını Âhirete Tercih Ettiler." (Nahl:107) - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
"Onlar Dünya Hayatını Âhirete Tercih Ettiler." (Nahl:107)