Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MEKTUBAT - İrşad İcazetnamesi - 1 (154. Mektup) - Ömer Öngüt
İrşad İcazetnamesi - 1 (154. Mektup)
MEKTUBAT
Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-
1 Kasım 2007

 

MEKTUBAT
154. MEKTUP

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh)

İRŞAD İCAZETNÂMESİ - 1

 

Hâlis kullarına temiz kalp ikram eyleyen muvaffakiyet nuru ile doğru yola hidayet eden Allah'a hamdolsun. Kullar bu temiz kalp ve hidayet sayesinde düşük masiyetlerden uzak kaldılar ve cehennem azabından kurtularak salih amellerle bezenip daimi nimetlere erdiler. Salât-ü selâm, Allah'ın kendi katından mücizelerle güçlendirdiği, hikmetlerle dolu, kadim bir kitap ihsan buyurduğu sevgili Nebi'si ve Resulü'ne, âline ve cehennem azabından kurtulmaya birer vesile ve daima cennette nimetlere ermeye birer şefaatçi kıldığı ashâbına olsun. Allah-u Teâlâ onların vasıtasıyla onlara intisabımızla bize imdat etyesin. "Malın ve evlâdın fayda vermediği ancak kalb-i selim sahiplerinin kurtulduğu günde" (Şuâra: 88-89) bizleri onlarla haşretsin. Bundan sonra:

Bu fakir, hakir, Gani Rabb'inin lütfuna muhtaç Nakşibendiyye ve Kadiriyye -kaddesellahü sâdâtehüm ve meşayihahüm es-seniyye- dervişlerinin hâdimi, fenafillâh ve bekabillâh'a erişmiş, Hakk sevgisinde müstağrak olmuş, mürşid-i kâmil Hidâyetullah el-Erbilî Efendi'nin halifesi ve oğlu, âlim, veliyy-i kâmil, kendini tevhid gerçeğine adamış el-Hac Şeyh Muhammed Said Efendi'nin oğlu Muhammed Es'ad Efendi -Allah-u Teâlâ cümlesine gizli ve aşikâr lütfu ile muamele buyursun- der ki:

Bu vesika-i şerifeyi, bu güzel yazılı nâmeyi hâmil bulunan kardeşim İbn Ebî Abdissamed Efendi -Allah sonsuz lütfu ile onu ve bizi korusun- uzun müddet ders ve vaaz halkamıza katılarak Nakşibendiyye ve Kadiriyye tarikatlarında zikir ve fikre birçok seneler devam etti. Kendisini, şeriat-ı garrâ yolunu ve tarikatların her maddesini bilir, anlar; rahmâni cezbelere kabiliyetli, onun asıllarına ulaşmaya müheyyâ buldum. Bu yüzden ona icazet vermeyi arzu ettim ve kendisine her iki tarikat üzerine zikir halkası teşkili, vird okumak ve okutmak, her iki usulde de ehil olanlara zikir telkin etmek için icazet verdim. Kendisine zahir ve batında kulluğu, Resulullah Efendimiz'in sünnetine tam bir şekilde uymayı, daima Allah ile huzurda olmayı, bütün hal ve durumlarda Allah-u Teâlâ'dan gafil bulunmamayı, fakir ve düşkünlere hizmet etmeyi, Allah'ın salih kullarına hüsn-i zan beslemeyi, nimetlere şükür, belâ ve zorluklara sabırlı olmayı; Allah'a tevekkül üzere bulunmayı; Resulullah'ın (s.a.v.) şeriatıyla bezenmeyi tavsiye ettim. Bütün bu anlatılan hususlarda kendisine icazet verdim.


  Önceki Sonraki