Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Eğitim - İlâhi Emir Tesettür ve Kız Çocuğu - Ömer Öngüt
İlâhi Emir Tesettür ve Kız Çocuğu
Eğitim
Canan Büşra Kara
1 Kasım 2007

 

Gençlik Devresi

İlâhi Emir "Tesettür" ve Kız Çocuğu

 

 

Allah-u Teâlâ:

"Resul'üm! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle. (Zaruri bir ihtiyaçları olup dışarı çıkmak istedikleri zaman), dış elbiselerini üzerlerine giysinler. Bu onların ahlâksız kadınlardan olmadıklarının bilinmesi ve incitilmemesi için daha elverişlidir. Allah çok bağışlayandır, merhamet edendir." (Ahzâb: 59)

"Başörtülerini (göğüs ve boyunları görünmeyecek şekilde) yakalarının üstüne koyup örtsünler." (Nûr: 31)

"Vakar ile evlerinizde oturun. İlk cahiliye çağı kadınlarının açılıp saçılması gibi açılıp saçılarak yürümeyin." (Ahzâb: 33)

Âyet-i kerime'leri ile müslüman hanımlara tesettürü emretmiştir.

Ebeveynler olarak ilk önce tesettürün bir ilahi emir olduğunu kendimiz idrak etmeliyiz ve başörtümüzü ve dış kıyafetimizi "Allah için" giydiğimizi her fırsatta çocuklarımıza vurgulamalıyız. Erkek-kız ayırımı yapmaksızın tesettürle ilgili ayetleri numaraları ile çocuklarımıza ezberletmeliyiz.

Kız çocuklarımıza ise çok küçük yaşlarda küçük ve renkli başörtüler sunmalıyız. Mutlaka her kızımızın dolabında ve çekmecesinde kendine ait bir başörtüsü olmalıdır. Çünkü kızımız gelişim esnasında anneyi model alacak ve dolayısıyla annesi gibi başörtü takmaya çalışacaktır. Bu eylem belki de bazen sizin en gözde, en pahalı, en değerli başörtünüz ile gerçekleşecektir. Böyle bir zamanda çocuğunuzun elinden başörtünüzü kızarak almak yerine "Çok yakıştı kızım! Genç kız olunca daha da çok yakışacak. Bu nedenle bu örtüyü güzelce muhafaza edelim!" derseniz kızınız muhtemelen başörtünüzü sizden daha çok koruyacak ve en önemlisi kızınızın hevesi kırılmayacaktır.

Kızlarımıza her fırsatta genç kız olunca tesettürün kendilerine farz olduğunu vurgulamalıyız. Bunun Hazreti Allah tarafından kadınların incitilmemesi için bir "muhafaza" olduğunu güzel bir dil ile anlatmalıyız.

Maalesef günümüzde Hazret-i Allah'ın koyduğu hudutlar "Müslümanım!" diyen bazıları tarafından alabildiğince genişletiliyor, bazıları tarafından da kısıtlanıyor. Bu sebepten dolayı tesettürün niteliklerini çocuklarımıza "çok iyi" öğretmeliyiz. Tesettürde bulunması gereken nitelikler:

Yüz ve ellerin dışında kalan bedenin tümünü örtmeli. Vücudun çizgilerini göstermeyecek şekil ve bollukta olmalı. İçini gösterecek şekilde (şeffaf) olmamalı. Kadının elbisesinin erkeğin elbisesine benzememeli. Dikkatleri çekecek şekilde renkli ve desenli olmamalı. Adi ve seviyesiz kimselerin giyindiği elbiselere benzememelidir.

Saçlarımızı toplarken, başımızın deve hörgücüne benzememesine dikkat etmeliyiz. Zira bu konuda Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurur: "İki sınıf var ki bunlar cehennemliktir, fakat henüz onları göremiyorum. (Bunların biri) giyimli fakat çıplak; (erkeklere) meyleden, (kendilerine) meylettiren kadınlardır. Bunların başında yana yatmış deve hörgücünü andıran şeyler vardır. Bunlar asla cenneti göremeyecek, kokusunu da alamayacaklardır. …" (Müslim)

Aynı zamanda kızlarımıza mahrem ve mahrem olmayan erkekler karşısında giyimlerin değiştiğini anlatmalıyız ki, fıtrat icabı giyinmeye ve süslenmeye düşkün olan kızlarımız bu konuda tatmin olsun.

Dua ve niyaz ile vicdanları eğitmeye çalışmalıyız ki bir gün genç kızımız, bizim baskımız ile değil de, Hazret-i Allah'ın sevgisi ile tesettüre bürünsün. Bilsin ki emri veren de O, hesaba çekecek olan da O. O ki; karanlık bir gecede ve gözden ırak bir kayanın üzerinde yürüyen siyah karıncanın yürüyüşü bile kendisinden gizli kalmayan Yüce Allah'tır.

Giyim-kuşamda dikkat edilecek ve çocuklarımıza öğretilmesi gereken bir husus da kibirlenmek maksadıyla giyinmenin ne kadar büyük bir günah olduğudur:

"Dünya hayatında şöhret elbisesi giyen (kibirlenerek kendini beğenerek) bir kimseye kıyamet günü Allah zillet elbisesi giydirir." (Ebu Dâvud)

Müslüman temiz ve güzel giyinir. Temiz ve güzel giyim ile kibir ve gösteriş için yapılan giyim arasında fark vardır. Zira Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e sahabeden birisi: "Kişi elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını ister?" diye sorduğu zaman Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurdu:

"Muhakkak Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise Hakk'a karşı direnmek ve insanları da küçük görmektir." (Müslim). Güzel elbise giyinmek konusunda esas olan "niyet"tir.

Şu bir gerçek ki gençlerimiz çevreden ve medyadan olumsuz yönde çok etkileniyor. Bu yüzden çocuklarımıza öncelikle kendimiz güzel bir örnek olmalı, "Hazret-i Allah çocuklarımızı sevsin ve emirlerini de sevdirsin" diye dua etmeliyiz.


  Önceki Sonraki