Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MEKTUBAT - Ümit Allah’tandır (147. Mektup) - Ömer Öngüt
Ümit Allah’tandır (147. Mektup)
MEKTUBAT
Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-
1 Eylül 2007

 

MEKTUBAT
147. MEKTUP

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh)

ÜMİT ALLAH’TANDIR

 

Sevenlerin ruhlarından her devirde ferah reyhanlarını yetiştiren; onların kalplerini ve basiretlerini Arş’ın gölgesine ve cemâl devletine kavuşmakla hem mahşerde hem de cennet yurtlarında nurlandıran Yüce Allah’a hamdolsun.

Salât-ü selâm, mahlûkatın en seçkini, sevdiklerinin efendisi, en güzel âyetleri getiren, en mükemmel mucizeleri gösteren Peygamber’imiz Efendimiz’e, onun âile efradı ile temiz ve yüce menkıbelerle tezkiye edilmiş ashâbına, kıyamete kadar onlara tâbi olanlara olsun, âmin.

Ey dilek sahiplerinin arzularını kabul buyuran! Miskle kokulanmış kadar latif ve tesnimle tamamlanmış kadar hoş mektubunuz bize ulaştı. Zât-ı âlinizin afiyet müjdeleriyle dolu, kalbi teveccühleriniz ve hüsn-i zanlarınızla süslü, kâmil ve kerim sıfatlı kardeşlerimizin isimlerini muhtevî idi. Bu ifadeleriniz üzerine tazarru ve niyaz ellerimizi kaldırarak sabah ve akşam dualar ettik. Kabul ve inayet, dilek arzedilecek makamların en yükseği, ümit makamlarının en keremlisi olan Allah’tandır.

Şayet bizden soracak olursanız Allah’a hamdolsun, selâmetteyiz. Ve fakat cemâlinizi görme özlemi içindeyiz. İhvâna ve konuşmalarınızı dinlemeye gelenlere dua ve hürmetlerimin ulaştırılmasını dilerim. Bizi de hayır duadan ve teveccühlerinizden unutmayınız. Kıyamet günü en güzel nimetler içinde olasınız.


  Önceki Sonraki