Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MEKTUBAT - Teşekkür Mektubu (114. Mektup) - Ömer Öngüt
Teşekkür Mektubu (114. Mektup)
MEKTUBAT
Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-
1 Mart 2007

 

MEKTUBAT
114. MEKTUP

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh)

TEŞEKKÜR MEKTUBU

 

Muhterem zevât hakkında yapılacak bir tevâzu, duâcı kardeşinize kalırsa hünerden sayılmaz. Ancak bizim gibi bayağı bir dervişe göstermekte olduğunuz lütuf ve şefkat, yerine getirdiğiniz merhamet ne kadar takdir edilse yeridir. Cenâb-ı Kadir-i Mutlak yüce zâtınızı muvaffak ve büyük mükâfat ve sevaplara lâyık buyursun. Nefsinizi esir, şeytanınızı sizin emrinize teslim ettiği gibi, kalbinizi de tenvir ve rûhâni duygularınızı inayet kokularıyla kokulandırsın, âmin.

Yalnız babasından miras kalan bir şeyhlik ünvanından başka bir üstünlüğe sahip olmayan bu değersiz kardeşinize her hafta gönderme lütfunda bulunduğunuz bir mektup ve her kerresindeki mücevher gibi kıymetli ifadelerinizle şereflendirip yüceltmeniz, şerefin, asâletin ve iyiliğin en büyük şânından olduğu açık bir gerçektir. Varolasınız. Bu posta ile gönderilen mektubunuzda saadetli Ziya Bey Efendi’nin de selâmı ile sevindirilmiştim. Ve aleykümüsselâm diyerek hayır duâlarınızı Cenâb-ı Hakk’ın huzuruna arzettim. Fakîrane teşekkür ve iftiharımı kendisine lütfen iletiniz.

Cenâb-ı Hakk sizleri ve bizleri muhafaza buyursun, âmin. Ve sallallahü alâ seyyidinâ ve mevlâna Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecma’în.


  Önceki Sonraki