Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 162.SAYI - Ömer Öngüt
162.SAYI, Mart 2007
Hakikat 162. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Vatan kalesi büyük tehlike altında. Hem içeriden hem dışarıdan bölmeye, yıkmaya çalışanlar var.

Küfrü hoş gören sahte kahramanlar kaleyi içten yıkmaya çalışıyorlar. Kâfir de dıştan yıkmaya çalışıyor.

Fakat burada bir mesele daha var. Küffarın ve küfrü hoş gören sahte kahramanların bu vatanı yıkmaya çalışmaları ne kadar büyük bir tehlike ise ikinci bir tehlike de şudur ki;

-Düşmanı dost bilmek,

-Düşmanı bağrında barındırmak,

-Düşmana zemin hazırlamak.

Bu üç nokta mühim...

Memleket buradan tehlikede.

“Eğer onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler.” (Bakara: 217)

“Şüphesiz ki kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır.” (Nisâ: 101)

Bunların en büyük düşmanı dost kabul etmeleri, kucak açıp zemin hazırlamaları vatanda büyük bir ihanet olduğu gibi, Allah’a ve Resulullah’a da büyük bir ihanettir.

“Ey iman edenler! Allah’a ve Peygamber’e hâinlik etmeyin! Kendiniz bilip dururken emanetlerinize de hâinlik etmeyin!” (Enfâl: 27)

Allah-u Teâlâ; “Allah’a ve Peygamber’ine ihanet etmeyin!” buyurduğu gibi, diğer bir Âyet-i kerime’sinde ise:

“Şüphesiz ki Allah hâinlik yapanları sevmez.” buyuruyor. (Enfâl: 58)

Kâfirlerin en büyük maksadı bu millete içeriden nüfuz ederek hükmünü yürütmeye çalışmaktır. Yıllar yılı dikkat edilirse bu şekilde çalışmışlardır.

Ancak hiçbir devirde bugün olduğu kadar bu işte bu derece ileri gidememişlerdi. Zira şimdiye kadar hiçbir müslüman küffar ile bu derece dostluk kurmamış, küffarın küfrünü hoş görmemişti.

Bunların en büyük çekinceleri bu milletin cihad azmidir, harp becerisidir. Bunu yıkmak için var güçleri ile çalışıyorlar. En büyük desteği de müslüman maskesi altında çalışan münâfıklardan buluyorlar.

Bunların iç durumları bilinmiyor zannedilmesin. Hepsi biliniyor. Ancak kapalı geçiliyor.

Bu durum memleketimiz için çok büyük bir tehlikedir.

Küffar yıkacağım diyor, sinsi sinsi çalışıyor. Bunlar da küffar ile dostluk kuruyor, bağrını açıyor. En büyük düşmanı dost belliyorlar.

Münâfık düşmana, kâfire sığınır; müslüman ise, mağlup edilmesi mümkün olmayan “Allah”a sığınıp tevekkül eder:

“Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve müminlere çok merhametli olan Allah’a tevekkül et!” (Enfâl: 217)

Küfrü hoş gören sahte kahramanlar ise, küffar ne derse râzı oluyorlar. Oyalamalarına ses çıkartmıyorlar. Hatta vatan için sesini çıkartmak isteyenlerin önüne “Bizim kâfirlerimiz böyle istiyor” diye engel koyuyorlar.

Bu kâfirlerle dostlukları onların olsun, bize Allah-u Teâlâ’nın dostluğu yeter.

“Allah iman edenlerin dostudur.” (Bakara: 257)

Kimse bu vatanı yutabileceğini zannetmesin. Elimizden gelen bütün gayretimizle bu küffarı defetmek için çalışıyoruz. Bu kalemle yapılan mücadeledir. Halkı uyandırmak için.

“İnanmayanlara de ki: “Elinizden gelen çalışmayı yapın. Biz de (hakikati duyurmak için) gerekeni yapıyoruz.” (Hûd: 121)

Bir gün harp çıktığı zaman bu sözlerimiz daha iyi anlaşılır. Bu dostlukların verdiği zarar daha iyi ortaya çıkar. Bakalım o zaman gidecek yeriniz kalacak mı?

“Bekleyin! Şüphesiz ki biz de beklemekteyiz.” (Hûd: 122)

Ahirette ise, durumları daha kötüdür. Gidecek hiçbir yerleri yok. Acıklı ateş azabı bu münâfıklar ve İslâm düşmanı bu kâfirler içindir. Herkes hesabını verecek.

“Allah’a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir pahaya satanlar var ya, onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Allah kıyamet günü onlara kelâmıyla hitap etmeyecek, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır.” (Âl-i imrân: 77)

Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - En Büyük Düşmanı Dost Bilmek Ne Kadar Acı Bir Şey. Senin Gözünü Oyuyor, O Da "Dostum" Diyor. Ama Vatan Gidiyor. Hepimiz Huzur-u İlâhî'ye Gideceğiz, Herkes Hesabını Verecek. - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
En Büyük Düşmanı Dost Bilmek Ne Kadar Acı Bir Şey. Senin Gözünü Oyuyor, O Da "Dostum" Diyor. Ama Vatan Gidiyor. Hepimiz Huzur-u İlâhî'ye Gideceğiz, Herkes Hesabını Verecek.