Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MEKTUBAT - İhtiyarlığın İhtarı (99. Mektup) - Ömer Öngüt
İhtiyarlığın İhtarı (99. Mektup)
MEKTUBAT
Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-
1 Kasım 2006

 

MEKTUBAT
99. MEKTUP

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh)

İHTİYARLIĞIN İHTARI

 

Mücessem bir ihlâs ve muazzam bir muhabbet denilmeye lâyık olan 15 Ağustos 1321 tarihli iltifat dolu mektubunuz bu defa da vuslatınıza iştiyakla hasret kalan kardeşinizi sevindirdi.

Gerçek muhabbet ve ihlâsın mânâsını bizlere tamamen bildiriyorsunuz. Lâkin ne yazık ki, ihtiyarladım. Tâkatten düştüm, amelden kaldım, Hazret-i Pîr'in dünyada bulunduğu ve vücudumun da yerinde olduğu bir zamanda ihlâsınız gibi ihlâsa sahip olsaydım düdüğü çalmış olurdum. Şimdi zaman sizindir. Fırsat sizindir. Böyle bir itikatla taşa yönelseniz büyük feyizlere kavuşursunuz. Tebrik ederim. Hakk Teâlâ bu âciz kulunu gaflet seviyesinde bırakmasın. Sahîh ve sağlam bir muhabbete sahip kılsın.

İhtiyarlığın sadece vaktin bitip ahirete göç zamanının yaklaştığını hatırlatan hâlini seviyorum. Şimdiye kadar dünya için çalışmamız belki akla daha yatkındı. Lâkin bundan sonra ne olacaksın? Genç mi olacaksın? Uyanık bulunalım. İrci'î (=Dön) ilâhi fermanınca vukû bulacak Hakk'ın davetine hazır olmalısın. İşte bu gibi şeyleri düşündükçe sadece kendimi savunmakta acze düşüyor ve akla uygun bir cevap bulamıyorum.

Cenâb-ı Hakk hepimizi muvaffak eylesin. Gaflette bırakmasın. Âmin.


  Önceki Sonraki