Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MEKTUBAT - Zaman, Mekân ve Yiyeceklerin Tesiri (95. Mektup) - Ömer Öngüt
Zaman, Mekân ve Yiyeceklerin Tesiri (95. Mektup)
MEKTUBAT
Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-
1 Ağustos 2006

 

MEKTUBAT
95. MEKTUP

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh)

ZAMAN, MEKÂN VE YİYECEKLERİN TESİRİ

 

3 ve 11 Nisan 321 tarihli mektuplarınız nur üstüne nur gibi dervişâne kalbimizi sevindirdi. Faziletli ve Muhterem Hoca Yekta Efendi kardeşimizin görüşü alınarak evinizin Bulgurlu Köyü'ne taşındığı tarafımdan öğrenildi.

"Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir." (Hadid: 4) Âyet-i celîle'si yüce malûmunuzdur. Fakirlere sevgi yaver ve rabıta-i şerife beraber olduğu hâlde manevi beraberliğe mazhar olabileceğiniz gayet tabiîdir. Bununla beraber zaman ve mekânın ve belki de yiyecek ve içeceklerin iyi ve kuvvetli oluşundan beden ve ruha ait olacak manevi terakkileri, Müceddid-i elf-i sâni Cenâb-ı İmâm Rabbânî Hazretleri dahi kabul edip doğrulamışlardır. Hakk Teâlâ Hazretleri vücud evinizi murakabelerin nurları ile pür-nûr ve kalp yuvanızı sultanî zikrin vücûdu ile mesrûr buyursun, âmin.

Duâcınız, üzerime vazife olan hakkınızdaki hayır duâlarımı ifâya gayret etmekte kusur etmem. Çünkü tarikat ricâlinin en eskilerinden ve evliyâ-i kirâm ile ülfet edenlerin de en zariflerinden olduğunuz tarafımdan öğrenilmiştir.

Cenâb-ı Allah naçiz duâlarımızı kabule lâyık ve bu şekilde de ayrılık derdine düşmüş gönlümüzü şenlendirip sevindirsin, âmin.

Ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecma'in.


  Önceki Sonraki