Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
SÖZLER ve NOTLAR - Nurlu Sözler - Ömer Öngüt
Nurlu Sözler
SÖZLER ve NOTLAR
Dizi Yazı - Sözler ve Notlar
1 Ağustos 2006

 

SÖZLER ve NOTLAR - 32

Nurlu Sözler

 

"Ötekilerin kardeşliği sözdedir, bu kardeşlik özdedir. Çünkü Hakk'ta birleşiyor, halkta değil." (26 Temmuz 2002)

"Kimde muhabbet varsa, onda konulmuş bir sermaye vardır." (8 Temmuz 2004)

"Örtü 'Lâ'dan ibaret. Çek örtüyü tut kendisini." (3 Temmuz 2004)

"Madem ki O var, senin orada ne işin var?" (17 Haziran 2004)

"İnsan kendisini hakir düşürmedikçe fakir değildir."

"İşi gören muhabbettir." (18 Haziran 2006)

"Fırtına koptuğu zaman O'na tutunan O'nda kalır, diğerleri fırtına ile gider." (23 Mart 2004)

"Hüküm çıktı imzaya kaldı." (26 Haziran 2004)

"Büyüklerde büyüklük yok." (12 Haziran 2004)

"Egoist olmayalım da kardeş olalım." (10 Haziran 2004)

"Onu siz görürsünüz, fakat o o değil. O bir maskeden ibarettir, içindekini gör." (5 Haziran 2004)

"Ona gitmekle Hakk'ın huzuruna çıkmış oluyorsunuz. Çünkü o yok, o hükümsüzdür, o maskeden ibarettir. Amma onu destekleyen var." (5 Haziran 2004)

"O'na yönel, orada kal." (26 Mayıs 2004)

"Bütün dünya senin olsa hiç! Madem ki hiç, ne diye değer veriyorsun? Gel de nefse anlat!" (26 Mayıs 2004)

"Yâ Rabb'i! Cennet-i âlâ'da yaşatır gibi yaşatıyorsun, sana sonsuz şükürler olsun, ben seni istiyorum, verdiklerini değil." (26 Mayıs 2004)

"Beni üzmemek çok mühim bir şeydir. Niçin? O gönderdiği için." (26 Mayıs 2004)

"Sen sen ol Hazret-i Allah'a yönel, âlemin işine karışma, işini yürütmeye bak. Âlem bana ne! Ben de muhtacım kurtulmaya, o da muhtaçsa kurtulsun." (24 Mayıs 2004)

"Benim hayattaki durumum şudur; bir evden bir eve taşınmışız, bütün eşya gitmiş, bir tek ceketim kalmış, 'Gel!' dedikleri zaman ceketi alır giderim. Ceket de kefenimdir. Bana her şeyi vermiş! Hayır! Bana O gerek, yoksa bana yer, istirahat, rahat gerekmez efendim!" (26 Mayıs 2004)

"Gönül verilenleri değil de Veren'i istiyor." (26 Mayıs 2004)

"Beni üzmeyene ne mutlu!" (28 Mayıs 2004)


  Önceki Sonraki