Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MEKTUBAT - Şeriatın Reddetmediği Makbuldur (91. Mektup) - Ömer Öngüt
Şeriatın Reddetmediği Makbuldur (91. Mektup)
MEKTUBAT
Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-
1 Temmuz 2006

 

MEKTUBAT
91. MEKTUP

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh)

ŞERİATIN REDDETMEDİĞİ MAKBULDÜR

 

En büyük merakım olan durumunuzun iyi olduğu, hâlinizin sıhhat ve saâdet içerisinde bulunduğunu müjdeleyen samimiyet, dostluk ve sonsuz sevginizi gösteren ihsan dolu mektubunuzu alıp okumaktan sonsuz haz duydum. Bu yüzden Cenâb-ı Hakk-ı Azîm ve Vâhib-u Rahîm'e şükrettim.

Sizin de bildiğiniz gibi, yola çıkan yolcu hiçbir an belli bir noktada durmaz. Bunun gibi seyr-ü sulûke giren sâlik de, menzilden menzile yol aldıkça her makam ve menzilin kendine has etvâr ve ahvâlini müşahade eder. Bu gibi hâllerin iyi ve kötüsünü seçip ayırt edebilmek için evvelâ mürşide, ikinci olarak da Şeriat'e ve onun yüce emirlerine başvurur. Şer'-i şerîf'e göre reddedilmeyen hâllere makbul gözüyle bakılır. Buna göre işaret etmiş olduğunuz durum hamdolsun her türlü şâibe, bulanıklık ve tehlikeden uzaktır. Teşekkürü gerektiren bir durumdur. Bununla beraber madem ki, faziletli Hoca Yekta Efendi kardeşimizle görüşmek kolaydır, bazen onunla sohbet edin; çünkü o zâtın tecrübelerine ilave olarak ilmi kuvveti de mükemmeldir. İnşaallah faydadan hâlî olmaz.

Cenâb-ı Hakk, cümlemizi şeytanî hile ve aldatmacalardan korusun. Âmin.


  Önceki Sonraki