Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
ŞİİR - NA'T! - Ömer Öngüt
NA'T!
ŞİİR
Şiir Sayfası
1 Temmuz 2006

 

 NA'T!


Kudûmun rahmet-i zevk ü
Safâdır yâ Resûlallah
Zuhûrun derd-i uşşâke
Devâdır yâ Resûlallah

Nebî idin dahi Âdem
Dururken mâ-i tîn içre
İmâm-ı enbiyâ olsan
Revâdır yâ Resûlallah

Kemâl-i zümre-i kümmel
Senin nûrunla olmuştur
Vücûdun mazhar-ı tâmm-ı
Hüdâ'dır yâ Resûlallah

Seninle erdiler Zât'e
Dahi envâ'-ı lezzâte
İşin erbâb-ı hâcâte
Atâdır yâ Resûlallah

Hüdâyî'ye şefâat kıl
Eğer zâhir eğer bâtın
Kapına intisâb etmiş
Gedâdır yâ Resûlallah

Azîz Mahmud Hüdâyî
(kuddise sırruh) 


  Önceki Sonraki