Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MEKTUBAT - Zikrullah'ın Şifası (87. Mektup) - Ömer Öngüt
Zikrullah'ın Şifası (87. Mektup)
MEKTUBAT
Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-
1 Haziran 2006

 

MEKTUBAT
87. MEKTUP

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh)

ZİKRULLAH’IN ŞİFASI

 

Bu defa da tenezzül edip göndermek lütfunda bulunduğunuz bir kıta mektup bize ulaştı. Bu fakir hakkında lâyık görülen lütuf ve şefkat, hâssaten verilen ezkârâ devam etmenize karşılık Hakk Teâlâ Hazretleri’ne şükürler edildi.

Sizin de bildiğiniz gibi bedenî rahatsızlıklara mübtelâ olanların varmak istedikleri yere ulaşmak için yol katetmeye güçleri yoktur. Aynı şekilde:

“Nefs-i emmaresini temizleyen kişi kurtuluşa erdi.” (Şems: 9) Âyet-i celile’si gereğince her insanda umûmiyetle mevcut olan nefs-i emmâredeki rahatsızlık ve illetler:

“Allah’ın zikri kalplerin şifasıdır.” (Beyhakî, Deylemî, Keşfü’l-hafâ, I/505) Hadis-i şerif’inde de açıklanan şekliyle tedavi edilmedikçe cennetin yüce mevkilerine ulaştırıcı kurtuluş tarikatının seyr-ü sulûkünde başarılı olunamaz. Doktorsuz, reçetesiz, eczanesiz olduğu halde Hadis-i şerif ile ispat edilen acil bir şifa ve devaya yol gösteren fakirinizi hayır duadan uzak tutmayacağınıza inancım tamdır. İnşallah-u Teâlâ râbıta-i şerif’e yaver, evliyâullah’ın ruhaniyyeti beraber olduğu halde pek yakında mühim mesafeleri katederek duacınızı müjdelersiniz.

Cenâb-ı Hakk muvaffak kılsın, âmin.

Bi-hürmeti Tâhâ ve Yâsin

ve’s-selâmu aleyküm ve rahmetüllahi ve berekâtüh.


  Önceki Sonraki