Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MEKTUBAT - Gerçek İlim Kendini Bilmektir (80. Mektup) - Ömer Öngüt
Gerçek İlim Kendini Bilmektir (80. Mektup)
MEKTUBAT
Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-
1 Kasım 2005

 

MEKTUBAT
80. MEKTUP

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh)

GERÇEK İLİM KENDİNİ BİLMEKTİR

 

12 Nisan 320 tarihli mektubunuz bize ulaştı. Geçen mektubunuzun tekrar tekrar okunmasıyla meydana gelen sevincinizi açıklamış bulunmanızdan fakiriniz de çok sevindi. Cenâb-ı Hakk’a şükürler ettim. Nasıl etmeyeyim? Boncuk ayarında olan dervişâne sözlerimizi mücevherden anlayan kişilerin takdir nazarlarına ve değer vermelerine mazhar ediyor. Bu mazhariyete sebep mustakil bir şey varsa o da yalnız kendi acz ve fakirliğimi kabul ve itiraf eylemekten ibarettir.

Allah Tebâreke ve Teâlâ “İlimden size pek az bir nasip verildi.” (İsrâ: 85) buyurmuştur. Gerek zahiri ve gerekse bâtınî ilimlerden olsun, ilim ve irfan iddiasında bulunanların haline acınmalıdır. “Ben âlimim diyen cahildir.” (Taberâni, Keşfü’l-hafâ, II/352) Hadis-i şerif’i bu konuda sağlam bir delildir. İşte kardeş: “Gerçek fakirlik benim övündüğüm bir şeydir.” (Keşfü’l-hafâ, II/113) Hadis-i şerif’ine uyarak hâl, söz, beden, mal ve bütün insanoğluna emanet verilen eşyayı Cenâb-ı Hakk’ın bilip kendimizi fakir ve muhtaç hissettiğimiz zaman “Nefsini bilen Rabb’ini bilir.” Hadis-i şerif’ine göre Cenâb-ı Hakk’ı bilmiş oluruz. Ve bu şekilde meydana gelen fakirliğimizi ve fakrımızı bir övgü ve iftihar vesilesi kabul ederiz.

Mevlâ yardımcımız olsun. Büsbütün cehâlet ve bilgisizlikten korusun, âmin.


  Önceki Sonraki