Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MEKTUBAT - Hikmet ve Marifet İlmi (78. Mektup) - Ömer Öngüt
Hikmet ve Marifet İlmi (78. Mektup)
MEKTUBAT
Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-
1 Eylül 2005

 

MEKTUBAT
78. MEKTUP

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh)

HİKMET VE MARİFET İLMİ

 

Dervişâne mektubumdur.

Çok çeşitli ülfet, iltifat ve muhabbetle süslü atıfetle dolu olan değerli ve beliğ üslûpla yazılmış mektubunuz hürmetle ele alınarak büyük bir saygı ve dikkatle okundu. İyilik ve güzelliklerle donatılmış muhtevası cemâl ve kemâllerinize aşık bu fakiri sevinç ve minnet deryasına gark etti. Bir hafta sonra da saâdet muştulayan, müjdeler ve sonsuz feyiz ve bereketlerle dopdolu diğer bir dostluk ve sevgi kokan mektuba parlak bir saadetnâmeye kavuştum.

Şöyle ki, Peygamberler serdârı -aleyhi edfalü't-tehâyâ- Efendimiz Hazretleri'nin huzurunda ayakta bulunma ve onunla karşı karşıya kalma şerefine nâil bulunduğunuzdan, sonra da bizim şekil ve suretimize bürülü bir zâtın mânevî ve rûhânî dünyasından değerli kalplerinize kaymak renginde hikmet ve marifet ilmi ile Cenâb-ı Hakk'a muhabbetin akıtıldığından bahsedilmiş idi. Bundan dolayı Hakk Teâlâ Hazretleri'ne çok teşekkürlerde bulundum. Aslında olanca güven ve itimatla evliyaullah'ın silsilesine gösterilen bağlılık onların hâlisâne ve tertemiz vâridatına göstermekte bulunduğumuz teslimiyet duygusuna karşı bu gibi övülmeye değer faziletlerle yükselerek benzerleriniz arasında değerli bir mevkiye erişeceğiniz tarafımdan da bilinmekteydi. Şimdilik sadece tebrik ile yetinir, bundan böyle de gerek maddi ve gerek mânevî sahip olduğunuz saadetlerin sırası ile size müjdelenmesini niyaz ve istirham ederim.

Bâki, es-selâmu aleyküm ve rahmetüllahi ve berekâtüh.


  Önceki Sonraki