Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MEKTUBAT - Salât-ü Selâm’a Devam (63. Mektup) - Ömer Öngüt
Salât-ü Selâm’a Devam (63. Mektup)
MEKTUBAT
Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-
1 Nisan 2005

 

MEKTUBAT
63. MEKTUP

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh)

SALÂT-Ü SELÂM’A DEVAM

 

Sıhhat ve âfiyetinizle maddi ve manevi nazik hâllerinizden haber ve müjde almak için göndermeyi başardığım mektubuma cevap olarak 12 Nisan 1320 tarihinde yazılan kerem ve iltifat dolu mektubunuz minnet elime ulaşarak hayır duâlarımı tekrar Yüce Rabb’imin huzuruna gönderdim. Yeni eviniz hakkında yeniden duâ ettim. Hakk Teâlâ Hazretleri muhabbet ocağı ve tarikat yuvası eylesin. Rahat ve huzur ihsan etsin.

Fakat bildiğiniz gibi bu huzur kelimesinden maksad yalnız halk arasında bilinen ve kullanılan huzur değildir. Belki:

“İhsan, Allah’ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Her ne kadar sen O’nu görmesen de O seni görüyor.” (Müslim) Hadis-i şerif’i için gerekli olan huzur da istenir. Şüphesiz bu duaya amin derseniz bendenizi de fikren kendinizden ayırmazsınız. Cenâb-ı Hakk nasib buyursun. Refikanız Hanımın selâmından ve salât-ü selâm virdine devamından da memnun oldum. Siz benim nâmıma şu Hadis-i şerif’i kendilerine okursanız, o da memnun kalacaktır şüphesiz. Peygamberimiz -aleyhisselâm- buyuruyorlar:

“Cenâb-ı Allah’a kendisinden râzı olduğu hâlde mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât-ü selâm göndersinler. Gerçekten salât-ü selâm, gamları üzüntüleri giderir. Rızkı bollaştırır ve müşkilleri hâl için yegâne vesiledir.”

Selâm size olsun önce ve sonra, zâhir ve bâtında...


  Önceki Sonraki