Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 134.SAYI - Ömer Öngüt
134.SAYI, Kasım 2004
Hakikat 134. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

İslâm dini nezafet dinidir. Küfür ise necaset dinidir, pislik dinidir. Çünkü onlarda hiçbir nezafet yok, taharet yok, abdest yok, gusül yok.

Allah-u Teâlâ kâfirleri pis ve murdar olarak bize tanıtıyor:

“Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir necis (pislik)tir.” (Tevbe: 28)

“O, murdarlığı akıllarını kullanmayanlara verir.” (Yunus: 100)

Nezafeti bırakıp murdarı seçene ne dersiniz? Cennet-i alâ’yı bırakıp cehennemi seçene ne dersiniz? Nuru bırakıp nârı seçene ne dersiniz? İmandan soyulup kâfir olana ne dersiniz? Allah-u Teâlâ iman şerefiyle müşerref, İslâm ile müzeyyen ettiği halde, bu şerefi arkaya atana ve ebedî olarak mahrum olana; Allah-u Teâlâ onları necis olarak tanıttığı halde o safa girene ne dersiniz?

Kiliseler açılıyor, vatanın toprakları satılıyor, istilâ ediliyor. Siyonistler çalışıyor, masonlar çalışıyor. Memleketimiz işgal oldu. Eee onlar bizim dostumuz, dokunmayın onlara. İslâm ve müslümanların saâdet devrine bir bak! Bugünkü felâket devrine bir bak! Bunu müslüman olan yapabilir mi? Dikkat ederseniz hiçbir kâfir İslâm dinini hoş görmez. Hazret-i Allah’a, Kitabullah’a, Resulullah’a inanmaz.

Müslüman olarak ortaya çıkan birçokları Avrupa Birliği adı altında bu küfrü hoş görüye çanak tutuyor, ortak oluyor. Küffar birliğine girmek için İslâm’ı ve bu âli milleti küçük düşürüyor. Taviz üstüne taviz veriyor.

“Sen onların dinine uymadıkça ne yahudiler ne de hıristiyanlar senden aslâ hoşnut olmazlar.” (Bakara: 120)

Küffar birliğine girmek için azim var amma küffar memleketimizi istilâ etmiş haberimiz yok.

Bu Avrupa Birliği adı altında toplanma aslında hıristiyan birliğidir ve hıristiyan olmadıkça bu birliğe dahil etmezler. Nitekim şimdiye kadar verilen tavizler küfre yaklaşmak içindir. Oysa İslâm dini bunu aslâ kabul etmez reddeder. Bizim için en büyük sermaye imandır, bize Hazret-i Allah, Kitabullah ve Resulullah gerek. Bunlar İslâm’la tamamen zıddır.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde:

“Birbirine hasım iki zümre!” buyuruyor. (Hacc: 19)

Gerçek mücadele kâfirlerle yapılır.

Allah-u Teâlâ bize küfrü böyle tarif ediyor, “Küfrü hoş görenler” ise, sizi imandan çıkarıp küfre dâvet ediyor.

Halbuki küfür karanlığından kurtulup İslâm nuruna kavuşan, iman ile müşerref olan birçok hıristiyan var. İslâm Avrupa’da ve Amerika’da büyük bir hızla yayılıyor. Sadece Fransa’da ellibin kişi bir yılda müslümanlığa geçmiştir. Batılı devletlerde, dünyanın her yerinde İslâmiyet çığ gibi büyümektedir. Birçok devlet İslâmiyet’i resmi din olarak kabul etmektedir.

Bu ay dergimizle birlikte sizlere bir broşür takdim ediyoruz. Bildiğiniz gibi dergimiz aylardır gerek hıristiyanların bu memleket üzerindeki çalışmaları hakkında, gerek bunları ve küfürlerini hoş göstererek bu çalışmalara zemin hazırlayanlar hakkında halkımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek gayesi ile yayınlar yapmaktadır.

Birçok hıristiyan, kendi küfrünü hoş görmeyerek İslâm dinine intisab ederken memleketimizde hıristiyanların küfrünün hoş gösterilmeye çalışılması ne kadar acı bir durumdur. Nitekim birçok insanımızın İslâm dini hakkındaki bilgisi yok denecek kadar az olduğu için, bu propagandalar bu gibi insanlarımız üzerinde zehirli tesirler bırakmaktadır.

İşte bu broşür ile -öz bir şekilde- hıristiyanlığın ne kadar çürük bir itikada sahip olduğu, hıristiyanların nasıl bir küfür içerisinde bulundukları izah edilmekte, İslâm dini’nin son din Peygamberi Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’ın son peygamber olduğu beyan edilmektedir.

Bu broşürü elinizde bir klavuz kabul ederek; misyoner propagandası altında kalmış etrafınızdaki iman fakirlerini aydınlatmak için kullanabileceğiniz gibi, çevrenizdeki hıristiyanlara ve kilise mensuplarına da takdim ederek kendilerini İslâm’a davet ediniz. Bu broşür şu anda 7-8 dile tercüme edilmekte ve milyonlarcasının Avrupa ve diğer hıristiyan memleketlerde dağıtılması için çalışmalara başlamış bulunmaktayız, hıristiyanları içinde bulundukları küfürden İslâm hakikatlerine ve iman nuruna davet etmek için.

Sizler de çalışınız. Zira bu çalışmalar küfür ehlini hidayete davet olduğu kadar aynı zamanda vatanımızın selameti için yapılan bir mücadeledir.

Ramazan Bayramı’nızı tebrik eder, hayırla vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz eyleriz. Allah'a emanet olunuz.

Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - İslâm'ın Âlîliği, Küfrün Âdîliği Meydana Çıktı - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
İslâm'ın Âlîliği, Küfrün Âdîliği Meydana Çıktı