Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 128.SAYI - Ömer Öngüt
128.SAYI, Mayıs 2004
Hakikat 128. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Varlığının başlangıcı ve sonu olmayan, zâtında ve sıfatlarında eşi benzeri bulunmayan; kâinâtın Hâlik'ı, âlemlerin Rabb’i, dilek makamının en yücesi, ümit makamının en keremlisi, merhametlilerin en merhametlisi olan Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Bütün kâinat zât-ı Ahmedî'si ve nûr-i Muhammedî'si şerefine yaratılan, Allah-u Teâlâ'nın yüce Resul'ü ve biricik Habib'i, Rubûbiyet esrârının emîni, ahlâk-ı hamide'nin ve eşsiz faziletlerin menbâı, dünya ve ahirette en büyük rehberimiz, en güzel numunemiz, Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Habib-i Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem Hazret-i Muhammed Mustafa

-sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesi vesilesi ile bu ay kısaca hayat-ı saâdetlerini arzediyoruz.

Allah-u Teâlâ Resul-i Ekrem’i hakkında şöyle buyuruyor:

“Andolsun ki, Allah müminlere kendi içlerinden bir Peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur.” (Âl-i imran: 164)

“Hâlik-ı arz-u semâya eyleriz hamd-ü senâ
Ahmed-i Muhtarı kıldı âleme nûr-i Hüdâ”

Âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hazret-i Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in hayat-ı saâdetleri, bütün safhaları ve cepheleri ile en ince teferruatına kadar tespit edilmiş, sağlam senetlerle günümüze kadar ulaşmıştır. Tarih boyunca onun kadar, bütün hususiyetleri bir bütün halinde inceden inceye tespit edilmiş ikinci bir şahsiyet daha bulmak mümkün değildir. Hiçbir insanın hayatına âit meselelerde bu kadar titizlik görülmemiştir.

Şüphesiz ki diğer Peygamber Aleyhimüsselâm Efendilerimiz’in hayatları da fazilet ve meziyetlerle doludur. Ancak onlar kendi zamanları ve ümmetleri için gönderilmiş olduklarından, sonra gelen nesillere fazla bir bilgi intikal etmemiştir. Kur’an-ı kerim ve Hadis-i şerif’lerde bildirilen cüz’î malumat dışında fazla bir şey bilinememektedir.

Asr-ı saâdet’in feyizli ve bereketli nesli olan Ashâb-ı kiram -radiyallahu anhüm- Hazerâtı; sözlerini hıfzetmekle kalmadılar, erkeği ve kadını ile, büyüğü ve küçüğü ile Resulullah Aleyhisselâm hakkında sahip oldukları bilgi, görgü ve duygu mahsulü bilgileri, bıkmadan usanmadan toplayıp nakletmeye kendilerini adamışlardır. Duruşunu, oturuşunu, uykudan kalkmasını, gülmesini, gülümsemesini, gece ve gündüz yaptığı ibadetlerini, nasıl yiyip içtiğini, neler giydiğini, renklerden, kokulardan hangisini sevdiğini, bütün vasıflarını, hilye ve şemâlini tavsif etmişler ve bu hususta son derece dikkatli davranmışlardır. Öyle ki nezih hayatlarında saklı ve kapalı bir nokta kalmamıştır.

Çünkü onun ulvî hayatının Ümmet-i Muhammed için en mükemmel bir numune oluşu İslâm’ın talimatıdır.

Nitekim Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde:

“Andolsun ki Resulullah sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı arzu edenler ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir numunedir.” buyurmuştur. (Ahzâb: 21)

İşte bu sebepten dolayıdır ki o, insan hayatının her safhası için müstesnâ bir numunedir. Allah-u Teâlâ’nın nuru, âlemlerin gurur ve sürûrudur.

Allah'a emanet olunuz.

Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - "Resulüm! Biz Seni Âlemlere Rahmet Olarak Gönderdik." (Enbiyâ:107) - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
"Resulüm! Biz Seni Âlemlere Rahmet Olarak Gönderdik." (Enbiyâ:107)